Zmiany na liście leków refundowanych - styczeń 2013

Starszy niż rok
Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiło się już VII i zarazem pierwsze w na rok 2013 rozporządzenie o zmianach w wykazie leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Ministerstwo Zdrowia dodało 71 nowych produktów dostępnych w aptece, m.in. lek zawierający substancję czynną tetrabenazynę stosowaną w hiperkinetycznych zaburzeniach motorycznych w pląsawicy Huntingtona. Substancja ta jest alternatywą dla leków przeciwpsychotycznych stosowanych w kontroli ruchów pląsawiczych, a niezarejestrowanych w tym wskazaniu.

Zobacz: Jak prawidłowo przechować leki?

Pozostałe leki i wyroby medyczne są zamiennikami dotychczas refundowanych.

Nowa lista leków refundowanych

W ramach programów lekowych i chemioterapii refundacją objęto:

 • nowy lek zawierający ustekinumab – w ramach nowego programu leczenia ciężkich postaci łuszczycy plackowatej u dorosłych pacjentów,
 • nowy lek zawierający fingolimod – w ramach nowego programu leczenia stwardnienia rozsianego (SM) fingolimodem po niepowodzeniu terapii lekami I rzutu u dorosłych pacjentów. Kryteria kwalifikacji do programu obejmują rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oraz brak odpowiedzi na leczenie interferonem przez minimum rok,
 • nowy lek zawierający tocilizumab oraz certolizumab pegol – w ramach nowego programu leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) o przebiegu agresywnym. Tocilizumab i certolizumab pegol w połączeniu z metotreksatem lub w monoterapii będzie podawany dorosłym pacjentom, u których stwierdzono niewystarczającą odpowiedź na leczenie lub nietolerancję dotychczasowego leczenia lekami przeciwreumatycznymi modyfikującymi przebieg choroby (DMARDs) lub leczenia w ramach innych programów lekowych dedykowanych leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym inhibitorami czynnika martwicy nowotworu (TNF), ale pod warunkiem, że obie te substancje nie były zastosowane we wcześniejszej linii leczenia,
 • nowy lek zawierający ambrisentan – w ramach istniejącego programu leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP), jako leczenie II rzutu u doroślych pacjentów ze zdiagnozowaną i udokumentowaną z postaci nadciśnienia płucnego: idiopatyczne nadciśnienie płucne lub tętnicze nadciśnienie płucne w przebiegu choroby układowej tkanki łącznej (z wykluczeniem postaci choroby z dominującym włóknieniem płuc).
 • w ramach programu leczenia szpiczaka plazmatyczno komorkowego (plamacytowego) dodano możliwość finansowania podania podskórnego substancji czynnej: bortezomib. Postać ta powoduje mniej działań niepożądanych niż postać dożylna.

Dla 11 leków rozszerzono wskazania objęte refundacją, m.in.:

 • padaczka: lewetiracetam (8 produktów) – dotychczas lewetiracetam był refundowany tylko w padaczce odpornej na leczenie. Teraz będzie dostępny za częściową odpłatnością również dla pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką,
 • wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii: letrozol (3 produkty),
 • dodano także wskazania pozarejstracyjne dla 188 produktów leczniczych stosowanych
 • w kardiologii, nefrologii, immunologii, pulmonologii, reumatologii oraz onkologii.

Na skutek wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnej z listy usunięto 12 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu, zawierające:

 • clopidogrel – 1 produkt
 • finasteryd – 1 produkt
 • fluconazolum – 1 produkt
 • olanzapinum – 3 produkty
 • quetiapinum – 1 produkt
 • simvastatinum – 3 produkty
 • venlafaxinum – 1 produkt

oraz strzykawki 0,5 ml – 1 produkt

Sprawdź: Leki z domowej apteki? Tak, ale ostrożnie!

Dla 7 produktów zawierających 4 substancje czynne zostały wprowadzone podwyżki urzędowych cen zbytu. Dopłaty pacjenta spadły dla 2171 produktów, a wzrosły dla 678.

Ministerstwo Zdrowia jednocześnie przypomina, że każdy pacjent powinien być poinformowany przez wykwalifikowany personel apteki o możliwości nabycia tańszego zamiennika leku. Dla większości leków refundowanych istnieją odpowiedniki w postaci leków generycznych, które nie powodują żadnej różnicy terapeutycznej, a mogą obniżyć koszt wykupienia recepty nawet kilkakrotnie.

Sprawdź: Jak bezpiecznie kupować leki przez internet?

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA