Zmiany na liście leków refundowanych – wrzesień 2013

Starszy niż rok
Wrzesień 2013 – jak wygląda aktualizacja wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych?
 

Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie www.mz.gov.pl publikuje piąty w tym roku projekt wykazu leków refundowanych.

Ministerstwo Zdrowia dodało 23 nowe produkty w lecznictwie otwartym (leki dostępne w aptece), w tym:

 • lek zawierający kwas zolendronowy, stosowany w prewencji powikłań kostnych u pacjentów z zaawansowanym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego. Przed wprowadzoną zmianą, pacjent składał wniosek na objęcie refundacją leku zawierającego tę substancję czynną. Lek ten zostanie także objęty refundacją w lecznictwie zamkniętym.
 • refundacją zostaną objęte leki zawierające gemcytabinę (22 produkty) we wskazaniu: nowotwory u pacjentów z nawrotem choroby po chemioterapii lub odpornością na leczenie standardowe we wskazaniach innych niż wymienione w charakterystyce produktu leczniczego. Gemcytabina jest stosowana w różnych połączeniach terapeutycznych w leczeniu nawrotowych i opornych chłoniaków ziarniczych i nieziarniczych.
 • zwiększy się dostępność terapii w przypadku: Leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35), w ramach którego refundowane są substancje czynne: fingolimod oraz natalizumab. Dotychczas można było te leki stosować jedynie po rocznej, nieskutecznej terapii interferonem beta. Teraz jest to możliwe także po rocznej, nieskutecznej terapii octanem glatirameru.
 • refundacją zostaną objęte także kolejne leki zawierające substancje czynne: idarubicynę (2 produkty) oraz temozolamid (6 produktów).

Rozszerzono wskazania objęte fefundacją dla insulinum glargine (Lantus Solostar):

 • o cukrzycę typu drugiego u pacjentów leczonych insuliną NPH (o średnim czasie działania) od co najmniej 6 miesięcy i udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii,
 • o cukrzycę typu I u dzieci w wieku od 2 do 6 lat
 • oraz o cukrzycę o znanej przyczynie (zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia).
 • 1 produkt zawierający azytromycynę
 • 1 produkt zawierający kwas folinowy
 • 1 produkt zawierający estradiol
 • 1 produkt zawierający simwastatynę
 • 3 produkty zawierające montelukast
 • 3 produkty zawierające ropinirol
 • 2 produkty zawierające tramadol
 • oraz z chemioterapii jeden produkt zawierający winorelbinę.

Każdy z powyższych leków usuniętych z listy posiada swoje refundowane zamienniki, zatem ich usunięcie nie powoduje rezygnacji pacjenta z leczenia.

Wprowadzenie nowej listy oznacza liczne zmiany w dopłatach przez pacjentów. 

Ministerstwo Zdrowia jednocześnie przypomina, że każdy pacjent powinien być poinformowany przez wykwalifikowany personel apteki o możliwości nabycia tańszego zamiennika leku. Większość leków refundowanych posiada swoje odpowiedniki, które nie powodują różnicy terapeutycznej, a mogą obniżyć koszt wykupienia recepty nawet kilkakrotnie.

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA