Rodzaje autyzmu - choroby spektrum autyzmu

Zdjęcie RTG czaszki
Źródło: 123RF
Choroby zaliczane do spektrum autyzmu są zazwyczaj wykrywane we wczesnym dzieciństwie (do 3. roku życia), mają podstawy neurobiologiczne i cechują się licznymi dysfunkcjami. Choroby spektrum autyzmu mają ogromny wpływ na życie dziecka i umiejętności porozumiewania się z innymi ludźmi.
 

Dysfunkcje związane z chorobami spektrum autyzmu występują najczęściej w obszarach:

 • uczestniczenia w interakcjach społecznych,
 • porozumiewania się z innymi
 • wyobraźni społecznej, która w przypadku dzieci z autyzmem określana jest jako sztywna i utrudnia zrozumienie
 • przewidywanie zachowań innych ludzi

Do chorób spektrum autyzmu zalicza się:

Autyzm dziecięcy

Sytuacja  psychiczna dzieci z autyzmem w dużym uogólnieniu porównywana jest do turysty, który trafia do obcego kraju i nie rozumie języka, panujących konwencji społecznych czy obowiązujących praw. Wiele osób uważa, że dzieci autystyczne nie lubią dotyku. Okazuje się,  że może być zupełnie na odwrót – dzieci z autyzmem lubią się przytulać jednak zazwyczaj tylko w bezpiecznych warunkach i z osobami, które dziecko dobrze zna.

Wśród obcych ludzi dzieci mogą przejawiać różne zachowania – krzyczeć albo pozostawać zupełnie obojętnymi wobec otoczenia.

Autyzm dziecięcy opisuje się jako zaburzenie rozwojowe, w efekcie którego dziecko m.in.:

 •  nieprawidłowo ocenia informacje, które do niego docierają
 •  przejawia trudności na przykład w zrozumieniu zachowań innych osób i porozumiewaniu się z nimi
 • nawet najmniejsza zmiana w otoczeniu może przyczynić się do powstania dużego lęku (na przykład zmiana drogi do szkoły).

Autyzm atypowy

 • Objawy są bardzo podobne do autyzmu dziecięcego, ale pojawiają się zazwyczaj po 3. roku życia. W przypadku autyzmu atypowego nie występują też wszystkie czynniki pozwalające zdiagnozować autyzm dziecięcy. Autyzm atypowy różni się też w zależności od przypadku – zarówno rodzajem objawów, jak i ich nasileniem, często towarzyszą mu także poważne wady genetyczne.

Błędem jest przekonanie, że autyzm atypowy to łagodniejsza forma autyzmu dlatego jest łatwiejsza do leczenia. Zaburzenia spektrum autyzmu, w tym autyzm atypowy, traktuje się jako zaburzenie rozwojowe, a terapia nie polega na wyleczeniu z choroby, ale na terapii, której celem jest pomoc osobom w lepszym zrozumieniu siebie innych czy rozwinięcie kompetencji społecznych dziecka.

Zespół Retta

Zespół Retta, zaliczany do spektrum autystycznego, charakteryzuje głęboka  niepełnosprawność ruchowa oraz ograniczona możliwość komunikacji z otoczeniem.

 • Za przyczynę tego zaburzenia uważa się mutację genu MeCP2, która wykrywana jest u większości dziewczynek cierpiących na to zaburzenie. W klasycznej postaci zespół Retta dotyczy wyłącznie kobiet.
 • Do objawów zalicza się m.in. normalny rozwój do 6-18 miesiąca życia, następnie utrata zdolności językowych, manualnych, nieprawidłowy rozwój fizyczny.  

Przekonanie o tym, że dziewczynki z zespołem Retta nie przyswajają informacji albo ich nie rozumieją, jest błędne. Alternatywne pozajęzykowe środki komunikacji, których umieją się nauczyć przy odpowiednim treningu, obejmują na przykład odpowiedzi za pośrednictwem wzroku, obrazów albo urządzeń z przełącznikiem głosowym, dowodzą, że dziewczynki rozumieją treści przekazywanych im komunikatów.

Zespół Aspergera

 • Zespół Aspergera ma podobne objawy do autyzmu, jednak nie występuje w nim opóźnienie rozwoju mowy czy zdolności intelektualnych. Niektóre dzieci przejawiają ponadprzeciętne umiejętności w określonych dziedzinach –  potrafią na przykład same nauczyć czytać, bywają bardzo dobrymi szachistami, rozumieją nauki przyrodnicze, sprawnie posługują się komputerem, mają fotograficzną pamięć lub pięknie malują. Nie miewają tak wielkich problemów w sytuacjach społecznych, jak dzieci z autyzmem, jednak mają ograniczone zdolności komunikacyjne – nie rozumieją ironii czy przenośni.

Nie jest prawdą, że osoby z zespołem Aspergera w większości mają niezwykłe zdolności intelektualne – jest to rzadkość. 

Czytaj też:

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA