Dla Ciebie, na zdrowie!

Aktywność mózgu

Aktywny mózg to podstawa zdrowia i dobrego samopoczucia. Niestety wraz z wiekiem aktywność mózgu spada. Dzięki Cogninet dowiesz się, jak działa mózg i co wpływa na jego aktywność. Jakie znaczenie ma sen lub jego brak, jakie efekty dla mózgu przynosi medytacja, a także jakie są różnice między lewą półkulą mózgu a prawą półkulą mózgu i co zrobić by usprawnić ich działanie oraz komunikowanie się.

  Aktywny mózg to podstawa zdrowia i dobrego samopoczucia. Niestety wraz z wiekiem zmniejsza się aktywność mózgu. Jak działa mózg?

  Korzystamy z wypracowanych metod rozwiązywania problemów, zagadek czy trudnych zadań, często idziemy na skróty i nie angażujemy w sposób kreatywny swojego mózgu.

  Co potrafi ludzki mózg?

  Mózg zbudowany jest ze stu miliardów komórek nerwowych - neuronów. Każdy neuron kontaktuje się z innymi neuronami za pośrednictwem tysięcy połączeń międzykomórkowych, nazywanych synapsami, oznacza to, że mózg nieustannie jest aktywny.

  To właśnie dzięki ciągłej aktywności komórek nerwowych budujących mózg możesz myśleć, zapamiętywać, kojarzyć – a przede wszystkim możesz mieć świadomość tego, kim jesteś i jaka jest twoja tożsamość. Komórki budujące mózg łączą się w grupy tworząc struktury o określonej funkcji.

  Aktywność każdej z tych struktur mózgu umożliwia sprawne funkcjonowanie w świecie.

  Dzięki aktywności mózgu możesz chodzić, czytać ze zrozumieniem, uczyć się gry na instrumentach, zapamiętywać i kojarzyć fakty, myśleć abstrakcyjnie, myśleć przestrzennie, nazywać i rozpoznawać emocje. Dzięki aktywności mózgu możesz także odbierać świat zewnętrzny za pośrednictwem zmysłów.

  Lewa i prawa półkula - za co są odpowiedzialne?

  Mózg składa się z dwóch półkul, a każda z półkul mózgu umożliwia nam inne działania i każda ma inną funkcję. Stopień rozwinięcia poszczególnych struktur półkul mózgu sprawia, że mamy większe predyspozycje do bycia humanistami lub umysłami ścisłymi, determinuje nasze umiejętności dotyczące myślenia twórczego lub logicznego. Rozwinięcie półkul mózgu decyduje także o tym, czy jesteśmy prawo- czy leworęczni.

  Dzięki lewej półkuli mózgu możemy:

  • mówić, słuchać i rozumieć, to, co inni do nas mówią,
  • myśleć logicznie,
  • analizować problemy,
  • wykonywać obliczenia matematyczne,
  • rozpoznawać przedmioty za pomocą dotyku,
  • pisać.

  W dużym uproszczeniu - lewa półkula odpowiedzialna jest za logikę i analityczne myślenie.

  Z kolei prawa półkula mózgu odpowiada za kreatywność, abstrakcyjne myślenie, intuicję i wyobraźnię.

  Dzięki prawej półkuli mózgu możemy:

  • tworzyć dzieła muzyczne, plastyczne i artystyczne
  • myśleć abstrakcyjnie i przestrzennie
  • odczytywać mimikę i emocje innych ludzi
  • rozumieć metaforyczne znaczenie słów
  • śmiać się z żartów

  Prawidłowa aktywność mózgu

  Należy przy tym zaznaczyć, że mózg wraz z wiekiem traci swoją aktywność. Stąd dorosłym trudniej uczyć się nowych rzeczy, jak na przykład obcych języków, trudniej zapamiętywać im imiona nowo poznanych osób, trudniej także kreatywne myśleć. Są jednak sposoby i metody, za pomocą których można podtrzymać aktywność swojego mózgu. Systematycznie ćwiczony i pobudzany do działania zachowa dobrą kondycję na dłużej.

  Przy treningu mózgu ważna jest jego aktywność i umiejętność porozumiewania się między sobą półkul mózgu. Aby każda z półkul mózgu mogła działać zgodnie ze swoją specjalizacją, musi zachodzić między nimi nieustanna komunikacja.

  Odbieranie świata poprzez zmysł wzroku, słuchu, smaku, zapachu czy czucia możliwy jest dzięki aktywności mózgu. Podobnie jest z działaniem pamięci, koncentracji, uwagi czy kojarzenia – aktywny mózg pozwala korzystać z tych wszystkich funkcji, w jakie jest wyposażony.

  Za optymalne działanie mózgu uważa się równomierną aktywność struktur we wszystkich jego obszarach. Aktywność mózgu może się także zmieniać pod wpływem nastroju, zmęczenia a także rodzaju podejmowanej aktywności.

  Jeśli twój mózg zajęty jest pracą nad rozwiązaniem danego problemu to w zdrowym i sprawnie działającym mózgu aktywność powinna być wzmożona w przedniej części. Struktury związane z odczuwaniem emocji powinny przejawiać mniejszą aktywność – dzięki temu możesz podejmować logiczne decyzje, które nie są zniekształcone emocjami. Nadmierna aktywność mózgu w obszarze limbicznym wiąże się z odczuwaniem emocji, a także niepokoju oraz lęku.

  Dla aktywności całego mózgu bardzo ważna jest także struktura znajdująca się z tyłu głowy – czyli móżdżek.

  Móżdżek posiada bezpośrednie połączenia z korą przedczołową, dzięki czemu wspiera aktywność mózgu i poprawia szybkość myślenia, kojarzenia i udzielania trafnych odpowiedzi podczas rozmowy. Dzięki optymalnie działającym strukturom mózg jako całość pozwala zachować swoją aktywność.

  CO robić aby utrzymywać prawidłową aktywność mózgu?

  Mózg należy trenować całe życie. Wszystkie czynności, o których pisaliśmy wcześniej to właśnie trening mózgu – nauka nowych jeżyków, myślenie abstrakcyjne, kreatywne podchodzenie do problemów, nauka gry na instrumentach.

  Każda nowa opanowana czynność czy umiejętność to wspaniały trening dla naszego mózgu, a co za tym idzie także dbanie o jego aktywność.

  Dzięki systematycznym ćwiczeniom mózgu będziesz łatwiej i szybciej uczyć się nowych rzeczy, będzie ci łatwiej je zapamiętać, będziesz mógł się łatwo skoncentrować, a przez to także lepiej czuć, ponieważ to zależy także od sprawności komórek nerwowych budujących mózg.

  Fitness mózgu zapewniają także ćwiczenia ruchowe takie jak

  • bieganie,
  • pływanie,
  • aerobik,
  • czy jazda na rowerze.

  Dobrą kondycję naszego mózgu pozwoli zachować także joga, techniki relaksacyjne czy tai chi. Każdy ruch, który pobudza krążenie, powoduje proces wytwarzania się w mózgu neurotropowego czynnika pochodzenia mózgowego - jest to substancja powodująca wzrost nowych komórek nerwowych.

  Jak się uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi?
  Sprawdź!