Kalendarz szczepień dzieci od 2012 r – jakie zmiany?

Starszy niż rok
Uwaga wszystkie mamy! W kalendarzu szczepień dzieci zajdą ważne zmiany. Zapoznajcie się z nimi, aby w razie konieczności obowiązkowo zaszczepić dziecko

Do kalendarza szczepień w roku 2012 dodano jako obowiązkowe szczepienie przeciwko Streptococcus pneumoniae obejmujące wybrane grupy dzieci:

a) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia po urazie lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego, przebiegającymi z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego, zakażone HIV, po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych lub przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego;
b) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia z przewlekłymi chorobami serca, przewlekłą niewydolnością nerek i nawracającym zespołem nerczycowym, przewlekłymi chorobami płuc, w tym astmą, schorzeniami  immunologiczno-hematologicznymi (małopłytkowość idiopatyczna, ostra białaczka, chłoniaki, sferocytoza wrodzona), wrodzonym brakiem śledziony, jej dysfunkcją, dzieci po usunięciu śledziony lub po leczeniu immunosupresyjnym, z pierwotnymi zaburzeniami odporności, z chorobami metabolicznymi, w tym cukrzycą;
c) dzieci od 2 do ukończenia 12 miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzone z masą urodzeniową poniżej 2500 g.
Ponadto ujęto grupę dzieci do obowiązkowego szczepienia przeciwko ospie wietrznej, która obejmuje:
a) dzieci do ukończenia 12 roku życia z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby, z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji, zakażone HIV, przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią
b) dzieci do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób określonych w punkcie a, które nie chorowały na ospę wietrzną
c) dzieci do ukończenia 12 roku życia, inne niż wymienione powyżej a narażone na zakażenie ze względów środowiskowych, w szczególności narażone na zakażenie ze względu na czasowe lub stałe przebywanie zwłaszcza w domach opieki długoterminowej, domach dziecka, żłobkach i innych instytucjach opiekuńczych.