Lista leków kardiologicznych refundowanych

Starszy niż rok
28.10.2011 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością czyli z tzw. ulgą „P’

Jeśli chodzi o jednostki chorobowe związane z układem krążenia uprawniające do leków z ulgą „P” są to:
 

  • hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymującą się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej.
  • miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom,
  • stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST, do 12 miesięcy stosowania
  • stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, do 30 dni stosowania,
  • udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV
  • udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA III – NYHA IV po udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem.


Wykazy leków kardiologicznych z ulgą „P” prezentuje poniższa tabela:
 

  Grupy chorób Lek Odpłatność „P”
 1 hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymującą się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej. Ezetimibum 30 %
 2 miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczoną stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom Clopidogrel 50 %
 3 stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST, do 12 miesięcy stosowania Clopidogrel 50 %
 4 stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, do 30 dni stosowania Clopidogrel 50 %
 5 udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV Carvedilol 50 %
 6 udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA III – NYHA IV po udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem Torasemid

50 %

ek

ZOBACZ TAKŻE

Płeć a ryzyko zawału

Lista leków refunodwanych w kardiologii

Żywienie w zawale mięśnia sercowego

Zawał mięśnia sercowego, wczesne rozpoznanie

Serce sportowca