Zmiany na liście leków refundowanych – styczeń 2014

Starszy niż rok
Styczeń 2014 – aktualizacja wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie www.mz.gov.pl opublikowało nowy projekt wykazu leków refundowanych.

Ministerstwo Zdrowia dodało 114 nowych produktów w lecznictwie otwartym (leki dostępne w aptece), w tym:

 • lek zawierający pregabalinę (4 nowe preparaty) refundowany w leczeniu bólu neuropatycznego spowodowanego nowotworem u dorosłych pacjentów,
 • lek zawierający iwabradynę (2 preparaty) refundowany w leczeniu przewlekłej niewydolność serca w klasach NYHA II–NYHA IV z zaburzeniami czynności skurczowej u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca ≥ 75 uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy leczenie beta-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane,
 • nowe zamienniki leków dotychczas już refundowanych.

Zwiększy się dostęp do leczenia w ramach programów lekowych i chemioterapii poprzez  wprowadzenie nowego leku zawierającego octan abirateronu w ramach programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego”. Dotychczas ta substancja czynna była finansowana w ramach chemioterapii niestandardowej jedynie w ograniczonym zakresie.

Refundacją zostaną objęte generyczne leki zawierające imatynib (14 preparatów), co ułatwi dostęp do leczenia pacjentom z przewlekłą białaczką szpikową oraz zaawansowanym włókniakomięsakiem guzowatym skóry.

Zmieni się opis programu lekowego „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci”, co pozwoli na dostosowanie treści programu do aktualnych wytycznych terapeutycznych.

Refundacją zostanie objęty lek zawierający doksorubicynę liposomalną niepegylowaną – w zakresie wskazań pozarejestracyjnych, tj. leczenie choroby Hodgkina i chłoniaków nieziarniczych w przypadku pacjentów, którzy nie mogą być leczeni konwencjonalnie ze względu na współistniejące schorzenia kardiologiczne oraz przebytą w przeszłości terapię doksorubicyną konwencjonalną z wykorzystaniem dawki łącznej ≥ 200mg/m2.

Refundacją zostaną objęte także kolejne leki zawierające substancje czynne:

 • kwas zoledronowy (6 preparatów),
 • sól kwasu folinowego (1 preparat),
 • karboplatynę (1 preparat),
 • cytarabinę (4 preparaty),
 • gemcitabinę (3 preparaty),
 • infliksimab (2 preparaty).

Rozszerzone zostaną również wskazania dla leku zawierającego docetaksel (3 preparaty).

Rozszerzono wskazania dla dwóch substancji czynnych (10 preparatów):

 • filgastrym
 • i pegfilgastrym

– będą refundowane we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, a dodatkowo zmieniono zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją.

Usunięto 131 produktów z listy aptecznej oraz 60 produktów z programów lekowych i chemioterapii z poprzedniego obwieszczenia. Ich pełna lista znajduje się w załączniku do obwieszczenia na stronie mz.gov.pl.

Wprowadzenie nowej listy oznacza liczne zmiany w dopłatach przez pacjentów.

Ministerstwo Zdrowia jednocześnie przypomina, że każdy pacjent powinien być poinformowany przez wykwalifikowany personel apteki o możliwości nabycia tańszego zamiennika leku. Większość leków refundowanych posiada swoje odpowiedniki, które nie powodują żadnej różnicy terapeutycznej, a mogą obniżyć koszt wykupienia recepty nawet kilkakrotnie.