Acroseal

Spis treści

Acroseal - Skład

Pudełko zawiera: 1 tubkę bazy (8,5 g), 1 tubkę katalizatora (9,5 g), 1 bloczek do zarabiania

Acroseal - Działanie

Nierozpuszczalny, biokompatybilny cement na bazie wodorotlenku wapnia, składający się z dwóch komponentów: bazy - pasty i katalizatora - pasty. Zapewnia perfekcyjne przyleganie ćwieków do ścian kanału i wiązanie cząsteczek gutaperki między sobą. Dzięki swoim właściwościom biologiczno-fizycznym (płynność i lepkość) uszczelnia doskonale najmniejsze, boczne kanaliki. Jest widoczny na zdjęciu rentgenowskim. Materiał jest łatwy w stosowaniu i łatwy do usunięcia. Nie zawiera eugenolu.

Reklama

Acroseal - Wskazania

Ostateczne wypełnianie kanałów korzeniowych poprzez uszczelnianie ćwieków gutaperkowych.

Acroseal - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Acroseal - Dawkowanie

Na płytkę do zarabiania wycisnąć jednakowej długości paski pasty bazy i katalizatora. Wyrabiać obie pasty do momentu uzyskania jednolitej konsystencji. Pokryć ćwiek gutaperkowy, a następnie zagęścić go (kondensować).

Acroseal - Uwagi

Unikać kontaktu mat. ze skórą. W przypadku kontaktu z oczami, przepłukać natychmiast dużą ilością wody i wezwać pomoc medyczną. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć ją natychmiast dużą ilością wody z mydłem. Po otwarciu tubki z bazą, usunąć, jeśli zachodzi taka konieczność, zbędną płynną warstwę. Czas wiązania wynosi 16-24 godzin i jest zależny od wilgotności powietrza. Szpatułki, płytka do zarabiania i wszystkie inne instrumenty powinny być wyczyszczone alkoholem lub acetonem natychmiast po użyciu. Należy szczelnie zamykać tubki po każdorazowym użyciu.Temp. przechowywania: 10 do 25st.C.

Pharmindex
<-- popup -->