Adhenal SL

Spis treści

Adhenal SL - skład

Preparat zawiera: sól sodową karboksymetylocelulozy, propylu hydroksybenzoesan, aromat miętowy, mentol, sacharynę, talk.

Adhenal SL - Działanie

O.Preparat do przyklejania protez zębowych. Pod wpływem wilgoci tworzy na powierzchni protezy lepką warstwę, umożliwiającą stabilizację protezy.

Adhenal SL - wskazania

Z.Poprawa retencji protez, zwłaszcza w czasie adaptacji do protez pacjentów z trudnymi warunkami anatomicznymi, nie zapewniającymi odpowiedniej retencji protezy, także u pacjentów, u których względy psychiczne decydują o utrudnionej adaptacji do protez. Preparat może być stosowany także w przypadkach długotrwałego użytkowania protezy, w wyniku którego dochodzi w niektórych przypadkach do osłabienia retencji - do czasu podścielenia protezy.

Adhenal SL - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Adhenal SL - dawkowanie

S.Dośluzówkową powierzchnię płyty protezy po dokładnym oczyszczeniu i zwilżeniu wodą posypać cienką warstwą preparatu. Nałożyć protezę zębową na właściwe miejsce w jamie ustnej, docisnąć i przytrzymać kilka sekund. Po używaniu protezy w ciągu dnia należy usunąć preparat z jej powierzchni, spłukując wodą i jednocześnie oczyszczając powierzchnię protezy miękką szczoteczką.

Adhenal SL - uwagi

W trakcie stosowania preparatu należy kontrolować stan jamy ustnej - wskazana kontrola lekarza protetyka.

Pharmindex