Znajdź lek

Źródło

Adhenal SL

Spis treści

Działanie

O.Preparat do przyklejania protez zębowych. Pod wpływem wilgoci tworzy na powierzchni protezy lepką warstwę, umożliwiającą stabilizację protezy.

Wskazania

Z.Poprawa retencji protez, zwłaszcza w czasie adaptacji do protez pacjentów z trudnymi warunkami anatomicznymi, nie zapewniającymi odpowiedniej retencji protezy, także u pacjentów, u których względy psychiczne decydują o utrudnionej adaptacji do protez. Preparat może być stosowany także w przypadkach długotrwałego użytkowania protezy, w wyniku którego dochodzi w niektórych przypadkach do osłabienia retencji - do czasu podścielenia protezy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.