Źródło

Adhesor

Reklama

Działanie

Cement cynkowo-fosforanowy o dobrych własnościach mechanicznych, dobrej konsystencji i optymalnym czasie pracy. Adhesor Normal wiąże w ciągu 9 min., a Adhesor Rapid w ciągu 7 min.

Wskazania

Materiał podkładowy pod wypełnienia amalgamatowe, kompozytowe, jako czasowe wypełnienie, jako uszczelniacz do wypełniania kanałów wraz z gutaperką.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Reklama

Uwagi

Pharmindex