Adolamid

Spis treści

Adolamid - skład

1 ml roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu w postaci chlorowodorku.

Adolamid - Działanie

Silny inhibitor anhydrazy węglanowej II do podawania miejscowego. Zahamowanie aktywności anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka powoduje zmniejszenie ilości wydzielanej cieczy wodnistej. W rezultacie dochodzi do zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Po miejscowym podaniu do oka dorzolamid obniża zwiększone ciśnienie śródgałkowe, bez względu na to czy jest ono związane z jaskrą, czy nie. Po zastosowaniu miejscowym dorzolamid przenika do krążenia ogólnego. Dorzolamid jest wydalany głównie z moczem w postaci niezmienionej.

Adolamid - wskazania

Wspomagająco w leczeniu skojarzonym z β-adrenolitykami. W monoterapii, gdy terapia β-adrenolitykami jest nieskuteczna lub przeciwwskazana, w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z nadciśnieniem ocznym, jaskrą z otwartym kątem lub jaskrą torebkową.

Adolamid - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny

Adolamid - ostrzeżenia

Nie badano zastosowania preparatu u pacjentów z niewydolnością wątroby (należy zachować ostrożność) oraz u pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem. Należy przerwać stosowanie preparatu w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości lub ciężkich działań niepożądanych (możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych typowych dla sulfonamidów podawanych ogólnie). Ze względu na ryzyko kamicy dróg moczowych spowodowanej zaburzeniami wodno-elektrolitowymi, lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z kamicą dróg moczowych w wywiadzie. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej. Ostrożnie stosować u pacjentów z rozpoznanymi uprzednio przewlekłymi ubytkami rogówki i (lub) zabiegami wewnątrzgałkowymi w wywiadzie (ryzyko wystąpienia obrzęku rogówki oraz nieodwracalnej dekompensacji rogówki). Preparat nie został przebadany u dzieci przed 36 tyg. życia płodowego oraz poniżej 1 tyg. życia. U pacjentów ze znaczną niedojrzałością cewek nerkowych, dorzolamid należy stosować wyłącznie po starannym rozważeniu korzyści do ryzyka, z uwagi na możliwość wystąpienia kwasicy metabolicznej.

Adolamid - ciąża

Brak badań, nie stosować w okresie ciąży chyba, że jest to bezwzględnie konieczne. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Adolamid - efekty uboczne

Bardzo często: pieczenie i kłucie w oku. Często: ból głowy, powierzchniowe punkcikowate zapalenie rogówki, łzawienie, zapalenie spojówek, zapalenie powiek, swędzenie oczu, podrażnienie powiek, zamazane widzenie, nudności, gorzki posmak, astenia/zmęczenie. Niezbyt często: zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego. Rzadko: zawroty głowy, zaczerwienienie oka, ból oka, sklejanie powiek, przemijająca krótkowzroczność (ustępująca po zaprzestaniu terapii), obrzęk rogówkowy, obniżone ciśnienie wewnątrzgałkowe, odwarstwienie naczyniówki po zabiegach filtracyjnych, parestezje, zawroty głowy, krwawienie z nosa, podrażnienie gardła, suchość w ustach, kontaktowe zapalenie skóry, kamica moczowa, reakcje nadwrażliwości (reakcje miejscowe oraz objawy ogólnych reakcji alergicznych: obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, duszność, pokrzywka, świąd, wysypka). U dzieci obserwowano: uczucie pieczenia i kłucia w oku, przekrwienie spojówek, ból oka; rzadziej (

Adolamid - interakcje

W badaniach klinicznych nie stwierdzono interakcji podczas jednoczesnego stosowania dorzolamidu z tymololem i betaksololem w postaci kropli do oczu, lekami działającymi ogólnie, takimi jak inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści kanału wapniowego, leki moczopęde, NLPZ (w tym kwas acetylosalicylowy) oraz hormonami (np. estrogeny, insulina, tyroksyna). W badaniach klinicznych dorzolamid w postaci kropli do oczu nie powodował zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, jednak po zastosowaniu doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej obserwowano takie zaburzenia, a w kilku przypadkach wystąpiły interakcje z innymi lekami (np. objawy toksyczne podczas leczenia dużymi dawkami salicylanów), należy więc brać pod uwagę potencjalne ryzyko wystąpienia interakcji także u pacjentów leczonych dorzolamidem w postaci kropli do oczu.

Adolamid - dawkowanie

W monoterapii: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 3 razy na dobę. W leczeniu wspomagającym w skojarzeniu ze stosowanym miejscowo lekiem β-adrenolitycznym: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 2 razy na dobę. U pacjentów leczonych innym lekiem przeciwjaskrowym, dorzolamid wprowadza się następnego dnia po zaprzestaniu poprzedniego leczenia. Przy stosowaniu kilku leków okulistycznych podawanych miejscowo należy zachować co najmniej 10 min przerwy między zakraplaniem kolejnych leków. Dzieci: dostępna jest ograniczona ilość danych dotyczących stosowania dorzolamidu 3 razy na dobę.

Adolamid - uwagi

Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować punktową keratopatię, toksyczną wrzodziejącą keratopatię, podrażnienie oczu, może być wchłaniany przez soczewki kontaktowe oraz zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych - nie należy zakraplać preparatu podczas stosowania tego typu soczewek. Soczewki kontaktowe należy zdjąć przed zakropleniem preparatu i włożyć ponownie nie wcześniej niż po 15 min po zakropleniu preparatu. Lek wywiera umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Pharmindex