Znajdź lek

Adolamid

Spis treści

Działanie

Silny inhibitor anhydrazy węglanowej II do podawania miejscowego. Zahamowanie aktywności anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka powoduje zmniejszenie ilości wydzielanej cieczy wodnistej. W rezultacie dochodzi do zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Po miejscowym podaniu do oka dorzolamid obniża zwiększone ciśnienie śródgałkowe, bez względu na to czy jest ono związane z jaskrą, czy nie. Po zastosowaniu miejscowym dorzolamid przenika do krążenia ogólnego. Dorzolamid jest wydalany głównie z moczem w postaci niezmienionej.

Wskazania

Wspomagająco w leczeniu skojarzonym z β-adrenolitykami. W monoterapii, gdy terapia β-adrenolitykami jest nieskuteczna lub przeciwwskazana, w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z nadciśnieniem ocznym, jaskrą z otwartym kątem lub jaskrą torebkową.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml./min). Kwasica hiperchloremiczna.