Źródło

Agatos HA

Reklama

Działanie

O.Cement fosforanowy z dodatkiem hydroksyapatytu. Głównym składnikiem proszku jest tlenek cynku, a płynu kwas fosforowy. Dodatkowym składnikiem proszku jest hydroksyapatyt. Materiał dobrze się zarabia, po związaniu wykazuje dużą wytrzymałość na ściskanie i odporność na działanie erodujące wody, śliny i związków znajdujących się w pokarmach. W przypadku wypełnień nie wykazuje tendencji do mikropęknięć, co umożliwia otrzymanie lepszej mikrostruktury powierzchni podczas polerowania. W mniejszym stopniu ulega przebarwieniom. Charakteryzuje się krótkim czasem wiązania i małą kurczliwością, a także dobrą przylepnością i względną nieszkodliwością dla tkanek otaczających.

Wskazania

Z.Materiał jest przeznaczony przede wszystkim do podkładów cienko i grubowarstwowych. Stosowany może być również do wypełnień ubytków w zębach mlecznych w przypadku ubytków klasy I i II wg Blacke'a. Można go także stosować do wypełniania kanałów korzeniowych w przypadku przygotowania zęba do resekcji wierzchołka korzenia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Dawkowanie

S.Cement należy zarabiać na matowej powierzchni płytki szklanej. Proszek należy wprowadzać do płynu małymi porcjami (nigdy odwrotnie) starannie mieszając i rozcierając do konsystencji pasty. Czas wiązania wynosi 3-6 min.

Reklama

Uwagi

W przypadku próchnicy głębokiej zaleca się umieszczanie podkładu między cementem a zębiną (preparat na bazie wodorotlenku wapnia). Cementem należy wypełniać tylko kanały przeznaczone do ostatecznego wypełnienia.

Pharmindex