Agatos HA

Spis treści

Agatos HA - skład

D.O.Pojemnik z proszkiem (30 g), proszek barwy białożółtawej
Pojemnik z płynem (18 g) zaopatrzony w kroplomierz

Agatos HA - Działanie

O.Cement fosforanowy z dodatkiem hydroksyapatytu. Głównym składnikiem proszku jest tlenek cynku, a płynu kwas fosforowy. Dodatkowym składnikiem proszku jest hydroksyapatyt. Materiał dobrze się zarabia, po związaniu wykazuje dużą wytrzymałość na ściskanie i odporność na działanie erodujące wody, śliny i związków znajdujących się w pokarmach. W przypadku wypełnień nie wykazuje tendencji do mikropęknięć, co umożliwia otrzymanie lepszej mikrostruktury powierzchni podczas polerowania. W mniejszym stopniu ulega przebarwieniom. Charakteryzuje się krótkim czasem wiązania i małą kurczliwością, a także dobrą przylepnością i względną nieszkodliwością dla tkanek otaczających.

Agatos HA - wskazania

Z.Materiał jest przeznaczony przede wszystkim do podkładów cienko i grubowarstwowych. Stosowany może być również do wypełnień ubytków w zębach mlecznych w przypadku ubytków klasy I i II wg Blacke'a. Można go także stosować do wypełniania kanałów korzeniowych w przypadku przygotowania zęba do resekcji wierzchołka korzenia.

Agatos HA - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Agatos HA - dawkowanie

S.Cement należy zarabiać na matowej powierzchni płytki szklanej. Proszek należy wprowadzać do płynu małymi porcjami (nigdy odwrotnie) starannie mieszając i rozcierając do konsystencji pasty. Czas wiązania wynosi 3-6 min.

Agatos HA - uwagi

W przypadku próchnicy głębokiej zaleca się umieszczanie podkładu między cementem a zębiną (preparat na bazie wodorotlenku wapnia). Cementem należy wypełniać tylko kanały przeznaczone do ostatecznego wypełnienia.

Pharmindex