Znajdź lek

Alenato

Spis treści

Działanie

Związek z grupy bisfosfonianów. Hamuje aktywność osteoklastów, bez wyraźnego wpływu na czynność osteoblastów. W wyniku tego działania procesy kościotwórcze przeważają nad procesami kościogubnymi, co prowadzi do zwiększenia masy, gęstości i wytrzymałości kości oraz zmniejszenia ryzyka złamań. W wyniku zahamowania resorpcji kości dochodzi również do zmniejszenia stężenia wapnia i fosforanów we krwi i wtórnie do zwiększenia uwalniania parathormonu. Działanie lecznicze alendronianu występuje po około 3 tyg. od rozpoczęcia leczenia i zanika po kilku do kilkunastu tygodniach od zaprzestania jego stosowania. Biodostępność alendronianu (po nocnej przerwie w posiłkach, na 2 h przed śniadaniem) wynosi około 0,7%, a jeśli lek jest stosowany z posiłkiem lub do 2 h po nim - zbliża się do zera. Wiązanie z białkami osocza wynosi około 78%. Lek nie jest metabolizowany. T0,5 wynosi około 10 lat, ze względu na jego powolne uwalnianie z kości. Jest wydalany głównie z moczem.

Wskazania

Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie w celu zapobiegania złamaniom. Leczenie osteoporozy u mężczyzn w celu zapobiegania złamaniom. Leczenie osteoporozy wywołanej długotrwałym stosowaniem glikokortykosteroidów (w dawce co najmniej 7,5 mg prednizonu na dobę lub w dawce równoważnej w przypadku stosowania innego glikokortykosteroidu) u kobiet po menopauzie, które nie otrzymują estrogenów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na alendronian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niemożność utrzymania pozycji stojącej lub wyprostowanej siedzącej przez co najmniej 30 min. Nieprawidłowości w budowie przełyku lub inne nieprawidłowości opóźniające pasaż przełykowy, takie jak zwężenie lub achalazja przełyku. Hipokalcemia.