Alfuzostad

Spis treści

Alfuzostad - skład

1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg chlorowodorku alfuzosyny. Preparat zawiera laktozę.

Alfuzostad - Działanie

Selektywny antagonista receptorów α1-adrenergicznych zlokalizowanych w trójkącie pęcherza moczowego, cewce moczowej oraz gruczole krokowym. Działa rozkurczająco na mięśnie gładkie dolnego odcinka dróg moczowych, zmniejszając opór przepływu moczu podczas mikcji. Ułatwia opróżnianie pęcherza moczowego. Preparat zwiększa maksymalny przepływ moczu, zmniejsza napięcie wypieracza i zwiększa objętość moczu, która powoduje potrzebę oddania moczu oraz zmniejsza objętość zalegającego moczu. Po podaniu doustnym maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest po ok. 5 h. Alfuzosyna wiąże się z białkami osocza w 90%. Średni T0,5 alfuzosyny wynosi ok. 8 h. Alfuzosyna ulega intensywnej przemianie w wątrobie (kilkoma szlakami), a metabolity są wydalane przez nerki, a przypuszczalnie także z żółcią. Po dawce doustnej, 75-91% jest wydalane z kałem, 35% w postaci niezmienionej, a reszta w postaci metabolitów, co wskazuje na pewien stopień wydalania z żółcią. Ok. 10% wydala się z moczem w postaci niezmienionej. Żaden z metabolitów nie jest czynny farmakologicznie.

Reklama

Alfuzostad - wskazania

Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów czynnościowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Alfuzostad - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na alfuzosynę, inne chinazoliny (np. terazosynę, doksazosynę, prazosynę) lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Stany związane z niedociśnieniem ortostatycznym. Niewydolność wątroby. Leczenie skojarzone z innymi lekami blokującymi receptory α.

Alfuzostad - ostrzeżenia

Nie należy stosować preparatu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 1. U pacjentów z nadwrażliwością na inne leki blokujące receptory α1, leczenie należy rozpoczynać stopniowo. Należy zachować ostrożność u pacjentów z ostrą niewydolnością serca. U pacjentów z chorobami serca należy kontynuować podawanie leków stosowanych w leczeniu niewydolności wieńcowej, pamiętając że leczenie skojarzone alfuzosyną i azotanami może zwiększać ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego. W razie nawrotu lub nasilenia objawów dusznicy bolesnej należy przerwać stosowanie alfuzosyny. Pacjentów z wrodzonym wydłużeniem odstępu QT, z potwierdzonym nabytym wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie lub stosujących leki, o których wiadomo że wydłużają odcinek QT, należy ocenić przed podaniem alfuzosyny oraz obserwować podczas jej stosowania. Ze względu na ryzyko wystąpienia śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki (IFIS) podczas operacji zaćmy przed zabiegiem operacyjnym okulista powinien być poinformowany, że pacjent przyjmował lub przyjmuje leki blokujące receptory α1. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi, dziedzicznymi chorobami, takimi jak nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zaburzenia wchłaniania glukozy-galaktozy.

Alfuzostad - ciąża

Nie dotyczy - preparat przeznaczony dla mężczyzn.

Alfuzostad - efekty uboczne

Często: zmęczenie, omdlenia, zawroty głowy, ból głowy pochodzenia błędnikowego, bóle brzucha, nudności, niestrawność, biegunka, suchość w jamie ustnej, niedociśnienie ortostatyczne (na początku, zwłaszcza po zastosowaniu zbyt dużej dawki lub po wznowieniu leczenia po krótkiej przerwie), astenia, złe samopoczucie. Niezbyt często: senność, zaburzenia widzenia, tachykardia, kołatanie serca, omdlenia (zwłaszcza na początku leczenia), nieżyt nosa, wymioty, wysypka (pokrzywka, osutka), świąd, nietrzymanie moczu, obrzęki, uderzenia gorąca, bóle w klatce piersiowej. Bardzo rzadko: zaostrzenie lub nawrót dusznicy bolesnej, dusznica bolesna u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą naczyń wieńcowych, hepatotoksyczność, obrzęk naczynioruchowy, pojedyncze przypadki występowania priapizmu. Częstość nieznana: neutropenia, trombocytopenia, śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS), migotanie przedsionków, uszkodzenie komórek wątrobowych, cholestatyczna choroba wątroby.

Alfuzostad - interakcje

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie preparatu z lekami blokującymi receptory α1. Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu preparatu z silnymi inhibitorami CYP3A4, jak ketokonazol, itrakonazol i rytonawir (zwiększenie stężenia alfuzosyny we krwi); z lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego; z azotanami. Leczenie skojarzone lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego i azotanami zwiększa ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego. Zastosowanie środka znieczulenia ogólnego u pacjenta leczonego alfuzosyną może powodować nasilone niedociśnienie tętnicze. Zaleca się przerwanie leczenia na 24 h przed zabiegiem chirurgicznym. W trakcie badań u zdrowych ochotników nie stwierdzono farmakodynamicznych i farmakokinetycznych interakcji pomiędzy alfuzosyną, a następującymi substancjami czynnymi: warfaryną, digoksyną i hydrochlorotiazydem.

Alfuzostad - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. raz na dobę. Pierwszą dawkę należy przyjmować przed snem. Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): 1 tabl. raz na dobę, jeśli zalecona mniejsza dawka początkowa jest dobrze tolerowana i wymagana jest dodatkowa skuteczność leczenia. Pierwszą dawkę należy przyjmować przed snem. U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek: jeśli mniejsza dawka nie jest wystarczająca, należy dostosować dawkę, podając 1 tabl. raz na dobę, w zależności od odpowiedzi klinicznej. Pierwszą dawkę należy przyjmować przed snem.
Tabletkę należy przyjmować bezpośrednio po posiłku, zawsze o tej samej porze każdego dnia. Tabletkę należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. Tabletek nie można kruszyć, rozproszkowywać ani żuć.

Alfuzostad - uwagi

W trakcie leczenia (szczególnie na początku) mogą wystąpić takie działania niepożądane jak: zaburzenia równowagi, zawroty głowy i osłabienie - należy to wziąć pod uwagę podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Pharmindex
<-- popup -->