Znajdź lek

Alyostal

Spis treści

Działanie

Preparat zawiera wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (chwasty, trawy, zboża, drzewa, latex), zwierzęcego (zwierzęta, owady), wyciągi alergenowe grzybów (grzyby pleśniowe, drożdże, dermatofity), roztoczy kurzu domowego, pokarmów (przyprawy i nasiona, zboża, produkty mleczne, jaja, warzywa, owoce i orzechy, mięso, ryby i owoce morza) oraz mieszanki wyciągów alergenowych (pokarmowych, pochodzenia zwierzęcego, pochodzenia roślinnego, roztoczy, grzybów). Dodatni wynik testu wskazuje na obecność w surowicy krwi pacjenta przeciwciał przeciwko alergenowi użytemu w teście. Miejscowy obrzęk, rumień, swędzenie (triada Lewis'a) jest wynikiem uwolnienia w miejscu podania preparatu mediatorów reakcji alergicznej, np.: histaminy, PAF, ECF-A, cytokin wyzwolonych pod wpływem reakcji antygen-przeciwciało.

Wskazania

Diagnostyka schorzeń alergicznych typu I wg klasyfikacji Gella i Coombsa, objawiających się głównie nieżytem nosa, zapaleniem spojówek i (lub) zapaleniem śluzówki nosa, astmą oskrzelową sezonową lub całoroczną. Ustalenie precyzyjnej diagnozy wymaga identyfikacji alergenów odpowiedzialnych za chorobę alergiczną. Testy skórne stosowane są w celu potwierdzenia informacji uzyskanych w wywiadzie lekarskim, co do występowania nadwrażliwości typu I na alergeny pochodzenia roślinnego (pyłki roślin), zwierzęcego, pokarmowego, roztoczy kurzu domowego lub grzybów.

Przeciwwskazania

Ostra faza choroby alergicznej (np. niestabilna astma oskrzelowa). Ostre stany zapalne i choroby przebiegające z gorączką. Nie zaleca się stosowania preparatu w czasie zaostrzenia choroby przewlekłej.

Środki ostrożności

Testy skórne punktowe należy wykonywać na zdrowej, nieuszkodzonej skórze aby uniknąć fałszywych odczytów i nie spowodować pogorszenia już istniejących chorób skóry. U pacjentów ze skórą o cechach nadreaktywności (dermografia), niezbędne jest wnikliwe porównanie wyników uzyskanych w testach kontrolnych, gdyż prawidłowa ocena reakcji na badane alergeny u tych pacjentów jest bardzo trudna.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży.

Działania niepożądane

W przypadku reakcji dodatniej może wystąpić miejscowy obrzęk, rumień lub swędzenie w miejscu podania preparatu.

Interakcje

Leczenie preparatami przeciwhistaminowymi wpływa na wynik testów punktowych, w związku z tym szybko działające preparaty przeciwhistaminowe powinny być odstawione przynajmniej na 48 h przed wykonaniem testów, hydroksyzyna, ketotifen i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne przynajmniej na 2 tyg., a preparaty przeciwhistaminowe o przedłużonym działaniu powinny być odstawione przynajmniej 6 tyg. wcześniej. Kortykosteroidy systemowe w dawce równoważnej 30 mg prednisolonu nie zmieniają wrażliwości skóry na alergeny stosowane w testach punktowych. Kortykosteroidy stosowane miejscowo na skórę należy odstawić na 2-3 tyg. przed wykonaniem testów skórnych punktowych.

Dawkowanie

Na zaznaczonym miejscu na skórze przedramienia, wcześniej oczyszczonym alkoholem etylowym, należy umieścić niewielką kroplę roztworu testowego za pomocą pipetki.
Nakłuć skórę pod kroplą, zmieniając za każdym razem igłę. Każde nakłucie powinno być wykonane ze średnim naciskiem, tzn. wykonując wgłębienie skóry od podstawy igły na 2-3 mm. Próbę z roztworami kontrolnymi dodatnim i ujemnym należy przeprowadzać w tych samych warunkach. Zalecane jest przeprowadzanie obydwu kontroli, w celu zminimalizowania ryzyka ewentualnego błędu. Wyniki testów odczytać po upływie 20 min. Odczyt wyników polega na zmierzeniu średnicy powstałego rumienia i bąbla: rumień i bąbel o średnicy <3 mm - wynik negatywny; o średnicy >3 mm - wynik dodatni.

Uwagi

Pharmindex