Znajdź lek

Źródło

Amalcap

Spis treści

Działanie

Sferyczny amalgamat srebra bez fazy gamma-2, przeznaczony do wykonywania wypełnień. Materiał Amalcap Plus jest pakowany w samoaktywujące się kapsułki. Amalgamaty powstają przez mieszanie równych ilości stopu metali w postaci proszku z rtęcią, aż do uzyskania plastycznego materiału. Zaletami materiału jest odporność na korozję, pow. wypełnienia o idealnym połysku, stały skład składników w kapsułce, brak rtęci po wymieszaniu składników, czas pracy - 4 min.

Wskazania

Wypełnianie ubytków w zębach przedtrzonowych i trzonowych, zlokalizowanych na powierzchni żującej (ubytki klasy I i II), szczególnie przy trudnych warunkach zgryzowych, w przypadkach gdy inne materiały lub techniki nie są wskazane.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału AdheSE oraz brak możliwości przestrzegania wymaganej techniki pracy.