Antema

Spis treści

Antema - Działanie

Środek hamujący krwawienia. Zawiera oczyszczony koński kolagen. Produkt w formie liofilizowanych tamponów o różnych wymiarach, sterylny, wchłaniany, niealergizujący. Działanie przeciwkrwotoczne jest specyficzną własnością kolagenu: zetknięcie się kolagenu z krwią, powoduje agregację płytek krwi, które aktywują czynniki krzepnięcia, doprowadzając, wspólnie z czynnikami osoczowymi, do powstania fibrynogenu a następnie skrzepu krwi. Na drodze rozpadu enzymatycznego tampon zostaje w przeciągu 3 tyg. całkowicie wchłonięty.

Antema - wskazania

Tamowanie krwi przy ekstrakcjach zębów oraz w chirurgii stomatologicznej.

Reklama

Antema - Przeciwwskazania

Nie stosować na powierzchnie kostne, na które będzie nałożony klej zawierający metakrylan, ponieważ kolagen może obniżyć jego siłę wiążącą.

Antema - dawkowanie

Tampon przykłada się bezpośrednio na krwawiącą powierzchnię i lekko dociska. Może być cięty na fragmenty żądanej wielkości. Ilość produktu oraz czas trwania ucisku zależą od typu i nasilenia krwawienia, które należy zahamować. Czas krzepnięcia zależy od rodzaju zabiegu chirurgicznego oraz zastosowania innych metod prowadzących do zahamowania krwawienia; prawidłowo w ciągu 2 do 4 minut dochodzi do zatrzymania krwawienia.

Antema - uwagi

Mat. jak każde inne ciało obce, może nasilać infekcje przy stosowaniu na zakażone rany.
Produkt ulega hydrolizie w autoklawie. Otwarty, a nie zużyty należy wyrzucić, ponieważ nie może on być ponownie sterylizowany. Sterylność produktu, otrzymana przy użyciu promieniowania gamma, jest gwarantowania przy nieuszkodzonym opakowaniu.

Pharmindex
<-- popup -->