Apap® Przeziębienie Extra Plus

Spis treści

Apap® Przeziębienie Extra Plus - skład

1 tabl powl. zawiera 325 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 10 mg bromowodoru dekstometorfanu.

Apap® Przeziębienie Extra Plus - Działanie

Preparat o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwkaszlowym, przywracającym drożność przewodów nosowych i ujść zatok przynosowych. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Hamuje syntezę prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym (o.u.n.) przez zahamowanie aktywności cyklooksygenazy kwasu arachidonowego. Zmniejsza to wrażliwość o.u.n. na działanie kinin i serotoniny, co podwyższa próg bólowy. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu wywołuje działanie przeciwgorączkowe. Nie hamuje agregacji płytek krwi. Szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie we krwi po podaniu doustnym występuje po upływie ok. 1 h. W niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza ok. 25%, T0,5 wynosi 1,6-3,8 h. Zasadniczą drogą eliminacji jest biotransformacja w wątrobie, tylko niewielka część (2-4%) wydalana jest w postaci niezmienionej przez nerki. Powstający w niewielkiej ilości (5%) hepatotoksyczny metabolit pośredni (N-acetylo-p-benzochinoimina), sprzęgany jest z glutationem, a następnie w połączeniu z cysteiną i kwasem merkapturowym wydalany jest z moczem. Zasoby wątrobowego glutationu mogą się wyczerpać powodując nagromadzenie toksycznego metabolitu w wątrobie, co może prowadzić do uszkodzenia i martwicy hepatocytów oraz ostrej niewydolności wątroby. Pseudoefedryna jest deksizomerem efedryny, wykazującym ok. 1 jej siły działania na naczynia krwionośne oraz 1 jej siły działania rozszerzającego na oskrzela. Stymuluje receptory α-adrenergiczne mięśniówki gładkiej naczyń krwionośnych, w wyniku czego następuje skurcz tętniczek końcowych i zmniejsza się przekrwienie błony śluzowej nosa. Wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego. Stężenie maksymalne w surowicy występuje po 1,5 h. Działanie obkurczające śluzówkę występuje po 30 min. i utrzymuje się do 4 h. W 70-90 % wydalana jest w postaci niezmienionej z moczem. Dekstrometorfan jest D-izomerem analogu kodeiny, leworfanolu. Działa na ośrodek kaszlu w rdzeniu przedłużonym poprzez zmniejszenie wrażliwości receptorów na bodźce z dróg oddechowych. Dorze wchłania się z przewodu pokarmowego. Cmax występuje po 2 h (po przyjęciu dawki 30 mg). Działanie maksymalne występuje po ok. 15-30 min. Działanie utrzymuje się do 4 h. Metabolizowany jest w wątrobie, wydalany w postaci niezmienionej i metabolitów z moczem (do 56% podanej dawki).

Apap® Przeziębienie Extra Plus - wskazania

Doraźne leczenie objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych, zapalenia zatok przynosowych (gorączka, katar kaszel, ból głowy i gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe).

Apap® Przeziębienie Extra Plus - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Jednoczesne stosowanie innych leków zawierających paracetamol. Stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tyg. od zaprzestania ich przyjmowania. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Choroba niedokrwienna serca. Choroba alkoholowa. Astma oskrzelowa. Okres karmienia piersią. Nie stosować u dzieci

Apap® Przeziębienie Extra Plus - ostrzeżenia

Stosowanie leku przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu oraz głodzone stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby. Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, rozedmą płuc, zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, rozrostem gruczołu krokowego, nadczynnością tarczycy, cukrzycą oraz u stosujących leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwlękowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inne leki sympatykomimetyczne, tj. zmniejszające przekrwienie, hamujące apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy. Nie stosować w przypadku przewlekłego kaszlu z odksztuszaniem wydzieliny. Nie stosować u pacjentów z niewydolnością oddechowa, astmą oskrzelową oraz u pacjentów z ryzykiem wystąpienia niewydolności oddechowej. W czasie przyjmowania preparatu nie wolno pić alkoholu.

Apap® Przeziębienie Extra Plus - ciąża

Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Apap® Przeziębienie Extra Plus - efekty uboczne

Mogą wystąpić: senność, zawroty głowy; omamy; uczucie zmęczenia; skórne reakcje alergiczne, zaczerwienienie skóry, wysypka; obrzęk naczynioruchowy, reakcja anafilaktyczna (duszność, nadmierna potliwość, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi aż do objawów wstrząsu); napad astmy oskrzelowej; nudności, wymioty; uszkodzenie wątroby; przyspieszenie akcji serca; nieznaczne podwyższenie ciśnienia; granulocytopenia, agranulocytoza, trombocytopenia; kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, kamica moczanowa, zaburzenia oddawania moczu, zatrzymanie moczu, zwłaszcza u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego.

Apap® Przeziębienie Extra Plus - interakcje

Paracetamol - nie należy stosować łącznie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid) przyspieszają wchłanianie paracetamolu, natomiast leki opóźniające jego opróżnianie (np. propantelina), mogą opóźniać wchłanianie paracetamolu. Stosowanie paracetamolu z inhibitorami MAO oraz w ciągu 2 tyg. po zakończeniu leczenia tymi lekami może wywołać stan pobudzenia i gorączkę. Paracetamol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych i toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny. Równoczesne stosowanie leków zwiększających metabolizm wątrobowy (tj. niektórych leków nasennych lub leków przeciwpadaczkowychnp; fenobarbitalu, fenytoiny, karbamazeoiny, jak również ryfampicyny) i paracetamolu, nawet w zalecanych dawkach, może prowadzić do uszkodzenia wątroby. Spożywanie alkoholu podczas leczenia paracetamolem prowadzi do powstania toksycznego metabolitu wywołującego martwicę komórek wątrobowych, co w następstwie może prowadzić doprowadzić do niewydolności wątroby. Pseudoefedryna stosowana jednocześnie z albuterolem może nasilać działanie obkurczające naczynia krwionośne. Nie stosować jednocześnie z amitryptyliną oraz sympatykomimetykami (może wystąpić wzrost ciśnienia krwi). Chlorek amonu, poprzez alkalizację moczu zwiększa zwrotną resorbcję metabolitów pseudoefedryny. Inhibitory MAO powodują wolniejszą eliminację pseudoefedryną z ustroju i zwiększają jej biodostępność. Pseudoefedryna zmniejsza działanie leków przeciwnadciśnieniowych i może modyfikować działanie glikozydów naparstnicy. Nie stosować jednocześnie z furazolidyną. Dekstrometorfanu nie stosować z inhibitorami MAO.

Apap® Przeziębienie Extra Plus - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież w wieku > 12 lat: 2 tabl. 3-4 razy na dobę. Nie stosować dawek większych niż 8 tabl./dobę. Dzieci w wieku 6-12 lat: 1 tabl. 3-4 razy na dobę. Nie przekraczać 4 tabl./dobę.

Apap® Przeziębienie Extra Plus - uwagi

Należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Pharmindex