Znajdź lek

ApoTrimet PR

Spis treści

Działanie

Lek o działaniu cytoprotekcyjnym. Hamuje β-oksydację kwasów tłuszczowych przez zablokowanie tiolazy długołańcuchowego 3-ketoacylokoenzymu A, co nasila utlenianie glukozy. Nasilenie utlenienia glukozy prowadzi do optymalizacji procesów energetycznych w komórkach, co warunkuje utrzymanie ich prawidłowego metabolizmu podczas niedokrwienia. U pacjentów z chorobą niedokrwienną trimetazydyna działa jak czynnik metaboliczny, zachowując w mięśniu sercowym wewnątrzkomórkowe stężenie wysokoenergetycznych fosforanów. Działanie przeciwniedokrwienne jest osiągane bez jednoczesnego wpływu na parametry hemodynamiczne. Po podaniu doustnym, maksymalne stężenie występuje przeciętnie 5 h po przyjęciu tabletki. Stężenie leku w surowicy osiąga stan stacjonarny po 60 h i przez cały okres leczenia utrzymuje się na stabilnym poziomie. Trimetazydyna wiąże się z białkami osocza w ok. 16%. Wydalana jest głównie z moczem w postaci niezmienionej. Średni T0,5 wynosi 7 h; u pacjentów powyżej 65 rż. ulega on wydłużeniu do 12 h.

Wskazania

Terapia skojarzona w objawowym leczeniu pacjentów dorosłych ze stabilną dławicą piersiową, u których leczenie przeciwdławicowe pierwszego rzutu jest niewystarczające lub nie jest tolerowane.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroba Parkinsona, objawy parkinsonizmu, drżenia, zespół niespokojnych nóg oraz inne powiązane zaburzenia ruchowe. Ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min).