Znajdź lek

Acatar Acti-Tabs

Spis treści

Działanie

Preparat złożony, połączenie sympatykomimetyku (pseudoefedryna) z lekiem przeciwhistaminowym (triprolidyna). Pseudoefedryna pobudza receptory α-adrenergiczne zlokalizowane w mięśniach gładkich tętniczek oporowych i zatok żylnych błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. W wyniku tego następuje ich skurcz i zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej, co w rezultacie powoduje zmniejszenie jej obrzęku i zmniejszenie uczucia zatkanego nosa. Działanie terapeutyczne pseudoefedryny występuje 15-30 min po podaniu doustnym i utrzymuje się przez przynajmniej 4 h. Triprolidyna w sposób kompetycyjny i odwracalny blokuje receptory histaminowe. Powoduje to zahamowanie działania histaminy na receptor typu H1 i w rezultacie zmniejszenie objawów alergii. Pseudoefedryna szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Cmax występuje po ok. 2 h (1,5-2,4 h) od podania. Od 10-30% podanej dawki jest metabolizowane w wątrobie do norpseudoefedryny, która wykazuje również działanie sympatykomimetyczne. Pozostała część dawki jest wydalana w postaci niezmienionej z moczem. T0,5 pseudoefedryny zależy od pH moczu i wynosi 9-16 h dla pH 5,5-6,0. Jeśli mocz jest zasadowy, T0,5 pseudoefedryny może ulec wydłużeniu do 50 h, natomiast w przypadkach znacznego zakwaszenia moczu okres ten może ulec skróceniu do 1,5 h. Metabolitem pseudoefedryny jest norpseudoefedryna. Triprolidyna po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Cmax występuje po ok. 2 h. Triprolidyna jest metabolizowana w wątrobie i wydalana głównie w postaci metabolitów z moczem. T0,5 wynosi 2,1-5 h (średnio ok. 3,2 h).

Wskazania

Łagodzenie objawów zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak: obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, wyciek wydzieliny z nosa (katar), uczucie zatkanego nosa oraz kichanie, występujących w przeziębieniu i grypie. Lek może być także stosowany doraźnie w przypadkach alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (katar sienny) oraz w naczynioruchowym obrzęku błony śluzowej nosa.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, aminy sympatykomimetyczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tyg. po ich odstawieniu. Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Niestabilna choroba niedokrwienna serca. Stosowanie innych leków zawierających pseudoefedrynę lub leki antyhistaminowe. Dzieci w wieku poniżej 12 lat. Ciężka niewydolność wątroby i nerek. Ciąża i okres karmienia piersią. Lek przeciwbakteryjny furazolidon powoduje zależne od dawki działanie hamujące aktywność MAO; mimo że nie opisano przypadków przełomu nadciśnieniowego nie należy jednocześnie stosować furazolidonu i preparatu.