Znajdź lek

Accupro

Spis treści

Działanie

Lek należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Chinapryl ulega deestryfikacji do chinaprylatu (kwas dikarboksylowy pochodny chinaprylu, główny metabolit), który jest silnym inhibitorem konwertazy angiotensyny - enzymu katalizującego przekształcenie angiotensyny I w angiotensynę II. Wywiera wpływ na układ renina-angiotensyna-aldosteron poprzez hamowanie aktywności ACE. W wyniku tego działania zmniejsza się stężenie angiotensyny II we krwi, co prowadzi do zwiększenia aktywności reninowej osocza oraz zmniejszenia wydzielania aldosteronu. Podanie 10-40 mg chinaprylu u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego nadciśnieniem tętniczym powoduje obniżenie ciśnienia przy minimalnym wpływie na częstość rytmu serca. Działanie przeciwnadciśnieniowe po podaniu pojedynczej dawki rozpoczyna się po 1 h z maksymalnym efektem po 2-4 h. Obniżenie ciśnienia tętniczego jest związane ze zmniejszeniem oporu obwodowego i oporu naczyniowego przepływu krwi przez nerki, przy niewielkim lub bez wpływu na: częstość rytmu serca, wskaźnik sercowy, przepływ krwi przez nerki, wskaźnik przesączania kłębuszkowego i frakcję przesączania. U osób z niewydolnością serca lek powoduje zmniejszenie oporu obwodowego, średniego ciśnienia tętniczego, skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego i zwiększenie rzutu minutowego. U pacjentów z chorobą niedokrwienną bez nadciśnienia tętniczego lub niewydolności serca chinapryl poprawia czynność śródbłonka. Po podaniu doustnym maksymalne stężenie chinaprylu we krwi występuje w ciągu 1 h po podaniu. Biodostępność wynosi 60%. 38% chinaprylu podanego doustnie jest dostępne w organizmie jako chinaprylat. Około 97% chinaprylu i chinaprylatu jest związane z białkami osocza. T0,5 chinaprylu wynosi około 1 h. Maksymalne stężenie chinaprylatu we krwi jest osiągane około 2 h po podaniu preparatu. Chinaprylat jest wydalany głównie z moczem, a jego T0,5 wynosi około 3 h.

Wskazania

Leczenie nadciśnienia tętniczego samoistnego - w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami moczopędnymi z grupy tiazydów i lekami ß-adrenolitycznymi. Leczenie zastoinowej niewydolności serca - w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i(lub) glikozydami naparstnicy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chinapryl lub pozostałe składniki preparatu. Wywiad wskazujący na wystąpienie obrzęku naczynioruchowego wskutek wcześniej stosowanych inhibitorów ACE. Wrodzony lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy. Zwężenie drogi odpływu krwi z lewej komory serca. Pacjenci z cukrzycą lub niewydolnością nerek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) jednocześnie stosujących aliskiren. Ciąża i okres karmienia piersią.