Znajdź lek

Acespargin

Spis treści

Działanie

Lek wpływający stymulująco na czynność oun oraz zmniejszający niedobór potasu. Potas w płynie zewnątrzkomórkowym aktywuje pompę sodowo-potasową oraz zapobiega akumulacji sodu i wapnia w płynach wewnątrzkomórkowych. Kwas N-acetylowodoroasparaginowy wpływa na procesy utleniania komórkowego, stanowi substrat w przebiegu wielu szlaków metabolicznych: prowadzi do powstania glutaminianu, wchodzi w cykl przemian Krebsa, jest źródłem kwasu asparaginowego, zapobiega zatruciu amoniakiem. Podawanie kwasu N-acetyloasparaginowego w postaci soli potasowej prowadzi do zwiększonego stężenia jonów potasowych wewnątrz komórki i równoczesnego zwiększenia stężenia reszt acetylowych w komórce. Zapotrzebowanie dobowe dorosłego człowieka na potas wynosi około 100 mmol (od 3000 mg do 4500 mg). Po podaniu doustnym z przewodu pokarmowego wchłania się prawie w 100% podanej dawki potasu. 75% całkowitej zawartości znajduje się w mięśniach szkieletowych, 8% w kościach, 7% w erytrocytach, 2% w surowicy. Potas wydalany jest z organizmu w moczu, z potem i kałem.

Wskazania

Uzupełniająco w stanach niedoboru potasu. Leczenie wspomagające: zespołów psychonerwicowych, charakteropatii, stanów pourazowych, dzieci z porażeniem mózgowym (wspomaga rehabilitację), cerebroastenii pourazowej, urazów czaszkowo-mózgowych, zaburzeń nerwicowych na różnym tle, zaburzeń koncentracji, zaburzeń koordynacji wizualno-motorycznej, choroby alkoholowej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Hiperkaliemia, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min), zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, bradykardia, myasthenia gravis, znaczne niedociśnienie tętnicze. Nie stosować w przypadku ostrego odwodnienia i rozległego zniszczenia tkanek (np. przy oparzeniach dużej powierzchni ciała).