Znajdź lek

Acidum folicum Richter

Spis treści

Działanie

Kwas foliowy pełni rolę koenzymu w procesie biosyntezy zasad purynowych i pirymidynowych, niezbędnych do syntezy DNA i RNA. W organizmie przekształcany jest do kwasu folinowego (FH4), właściwej substancji aktywnej, która ma zastosowanie kliniczne w przypadkach zahamowania aktywności reduktazy dihydrofolianowej podczas leczenia antymetabolitami kwasu foliowego (metotreksat). Kwas foliowy z kobalaminą i fosforanem pirydoksalu uczestniczy w metabolizmie homocysteiny, gdzie kwas foliowy odgrywa rolę donora grupy metylowej dla homocysteiny podczas jej przekształcenia w metioninę i w efekcie obniża stężenie homocysteiny we krwi (jest ona niezależnym czynnikiem ryzyka występowania chorób układu krążenia, związanych z miażdżycą). Zwiększenie podaży kwasu foliowego, dostarczanego w diecie i w postaci produktów leczniczych, w okresie co najmniej 1 miesiąca przed spodziewanym zapłodnieniem i w I trymestrze ciąży jest uznanym elementem profilaktyki wad cewy nerwowej u płodu. W około 70-80% wchłania się w dwunastnicy i jelicie czczym. Największe stężenie w osoczu osiągane jest po 2-3 h od podania. Kwas foliowy luźno wiąże się z albuminami osocza w około 70%. Magazynowany jest w organizmie (głównie w wątrobie) w postaci folianów. T0,5 w osoczu wynosi około 3,5 h. Wydalany jest w 80% z moczem. Zapotrzebowanie dobowe na kwas foliowy u dorosłego człowieka wynosi ok. 400 µg/ dobę. U kobiet w ciąży i karmiących piersią, u chorych przewlekle oraz u alkoholików zapotrzebowanie na kwas foliowy może być 2-krotnie większe.

Wskazania

Profilaktyka i leczenie niedoboru kwasu foliowego w organizmie w następujących stanach i jednostkach chorobowych: przewlekłe choroby związane z hemolizą krwi (talasemie, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, zimnica); niedokrwistość megaloblastyczna; przewlekłe niedożywienie, alkoholizm; u chorych dializowanych oraz u chorych przyjmujących niektóre leki (barbiturany, prymidon, cyklosporyna, sulfasalazyna, trimetoprim); u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas foliowy lub pozostałe składniki preparatu. Niektóre choroby nowotworowe.