Znajdź lek

Adavin

Spis treści

Działanie

Nicergolina jest półsyntetyczną pochodną ergoliny, która naturalnie występuje w alkaloidach sporyszu. Nicergolina najskuteczniej działa na centralny układ nerwowy, układ sercowo-naczyniowy i płytki krwi. Powoduje blokadę receptorów alfa- adrenergicznych, a ponadto działa przeciwhistaminowo, przeciwserotoninergicznie i przeciwcholinergicznie. Nicergolina stymuluje aktywność metaboliczną w komórkach mózgu, zmniejsza opór naczyniowy i zapobiega agregacji płytek. Nicergolina jest szybko i niemal w całości wchłaniana z przewodu pokarmowego. Ze względu na szybki metabolizm większa część dawki dostaje się do krążenia w postaci metabolitów MMDL i MDL. MMDL osiąga Cmax w osoczu w ciągu 1 h, a MDL w ciągu 4 h. Nicergolina i jej metabolity są szybko dostarczane do narządów i tkanek. Ponad 90% leku jest wiązane z białkami osocza. Nicergolina jest również szybko metabolizowana. Proces ten rozpoczyna się na poziomie esteraz w ścianie jelit. Około 80% nicergoliny i jej metabolitów jest wydalane przez nerki, a 10-20% z kałem. T0,5 wynosi 2,5 h, dla MDL wynosi on 12-17 h, a dla MMDL 2-4 h.

Wskazania

Łagodne oraz umiarkowane otępienie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, na alkaloidy sporyszu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Świeży zawał serca. Ostry krwotok. Ciężka bradykardia. Niedociśnienie tętnicze lub niedociśnienie ortostatyczne w wywiadzie. Jednoczesne stosowanie z sympatykomimetykami.