Znajdź lek

Źródło

Adper™ Single Bond 2

Spis treści

Działanie

Jednobutelkowy system łączący z nanowypełniaczem, który nie osiada na dnie butelki. Dwuetapowy, hydrofilny system łączący, zawierający 10% wypełniacza koloidalnego o średnicy cząsteczek 5 nm. Składa się z wytrawiacza (Scotchbond Etching Gel - zawiera 35% kwas ortofosforowy) i materiału łączącego (Adper Single Bond 2 - zawiera żywice akrylowe, w tym 2-hydroksyetylometakrylan (HEMA)).

Wskazania

Łączenie bezpośrednich wypełnień z materiałów światłoutwardzalnych we wszystkich klasach ubytków, łączenie wypełnień z amalgamatu ze szkliwem i zębiną oraz osadzanie uzupełnień protetycznych w połączeniu z RelyX ARC, osadzanie licówek kompozytowych i porcelanowych w połączeniu z RelyX Veneer, naprawa wypełnień wykonanych metodą bezpośrednią (kompozyty, kompomery, amalgamat), naprawa uzupełnień protetycznych (porcelana, metal, kompozyt), znoszenie nadwrażliwości szyjek zębów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na akrylany.