Znajdź lek

Źródło

Agatos HA

Spis treści

Działanie

O.Cement fosforanowy z dodatkiem hydroksyapatytu. Głównym składnikiem proszku jest tlenek cynku, a płynu kwas fosforowy. Dodatkowym składnikiem proszku jest hydroksyapatyt. Materiał dobrze się zarabia, po związaniu wykazuje dużą wytrzymałość na ściskanie i odporność na działanie erodujące wody, śliny i związków znajdujących się w pokarmach. W przypadku wypełnień nie wykazuje tendencji do mikropęknięć, co umożliwia otrzymanie lepszej mikrostruktury powierzchni podczas polerowania. W mniejszym stopniu ulega przebarwieniom. Charakteryzuje się krótkim czasem wiązania i małą kurczliwością, a także dobrą przylepnością i względną nieszkodliwością dla tkanek otaczających.

Wskazania

Z.Materiał jest przeznaczony przede wszystkim do podkładów cienko i grubowarstwowych. Stosowany może być również do wypełnień ubytków w zębach mlecznych w przypadku ubytków klasy I i II wg Blacke'a. Można go także stosować do wypełniania kanałów korzeniowych w przypadku przygotowania zęba do resekcji wierzchołka korzenia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.