Znajdź lek

Źródło

Agatos W

Spis treści

Działanie

O.Cement fosforanowy wolnowiążący. Głównym składnikiem proszku jest tlenek cynku, a płynu kwas fosforowy. Materiał dobrze się zarabia, po związaniu wykazuje dużą wytrzymałość na ściskanie i odporność na działanie erodujące wody, śliny i związków znajdujących się w pokarmach. Charakteryzuje się krótkim czasem wiązania i małą kurczliwością, a także dobrą przylepnością i względną nieszkodliwością dla tkanek otaczających.

Wskazania

Z.Materiał jest przeznaczony przede wszystkim do cementowania koron, mostów i wkładów koronowo-korzeniowych, a także jako materiał do czasowego wypełnienia ubytków w zębach mlecznych. Można go również stosować do wypełniania kanałów korzeniowych, szczególnie w przypadku przygotowania zęba do resekcji wierzchołka korzenia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.