Znajdź lek

Alka-Seltzer

Spis treści

Działanie

Kwas acetylosalicylowy należy do grupy kwasów NLPZ o właściwościach przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych. Jego mechanizm działania polega na nieodwracalnym hamowaniu cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, a tym samym hamowaniu syntezy prostanoidów: prostaglandyny E2, prostaglandyny I2 oraz tromboksanu A2. Hamuje agregację płytek krwi. Po podaniu doustnym wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego. Silnie wiąże się z białkami osocza. Łatwo przenika do tkanek oraz przez barierę łożyska i do mleka matki. Jest metabolizowany głównie w wątrobie. Kwas salicylowy i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki. T0,5 wynosi 2-3 h po zastosowaniu małych dawek (do 325 mg/dobę) do około 15 h po dużych dawkach terapeutycznych (> 3 g/dobę).

Wskazania

Dolegliwości bólowe o lekkim i średnim nasileniu np. bóle głowy, bóle mięśniowe (m.in. z uczuciem ogólnego rozbicia), bóle zębów. Ból i gorączka w przebiegu przeziębienia i grypy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek składnik preparatu. Napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Ciężka niewydolność serca. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. III trymestr ciąży. Dzieci w wieku do 12 lat. w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a - rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.