Znajdź lek

Alprox

Spis treści

Działanie

Pochodna triazolowa benzodiazepiny. Ułatwia hamujące przekaźnictwo nerwowe działanie kwasu gamma-aminomasłowego, który pośredniczy w hamowaniu zarówno pre- jak i postsynaptycznym w ośrodkowym układzie nerwowym. Działa przeciwlękowo, uspokajająco, nasennie oraz miorelaksacyjnie i przeciwdrgawkowo. Lek, po podaniu doustnym, jest szybko wchłaniany (biodostępność > 80%) z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 1 do 2 godzin. W 70% wiąże się z białkami osocza. Lek jest metabolizowany głównie w wątrobie przez enzym CYP3A4. Głównymi metabolitami alprazolamu w osoczu są α-hydroksy-alprazolam i 4-hydroksyalprazolam. Alprazolam i jego metabolity są wydalane głównie z moczem. T0,5 wynosi 12-15 h (wydłuża się u mężczyzn w podeszłym wieku i u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby).

Wskazania

Zaburzenia lękowe z napadami lęku (lęk paniczny). Leczenie objawowe lęku. Lek jest wskazany tylko w sytuacjach, w których objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne benzodiazepiny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Miastenia. Ciężka niewydolność oddechowa. Ciężki bezdech periodyczny we śnie. Ciężka niewydolność wątroby.