Znajdź lek

Alugen 10 mg

Spis treści

Działanie

Selektywny antagonista receptorów α1-adrenergicznych zlokalizowanych w gruczole krokowym, pęcherzu moczowym i cewce moczowej. Lek powoduje rozkurcz mięśni gładkich i poprawia moczu. U pacjentów z łagodnym przerostem gruczołu krokowego alfuzosyna powoduje: istotne zwiększenie maksymalnego przepływu cewkowego, istotne zmniejszenie napięcia mięśnia wypieracza i zwiększenie objętości moczu powodującej uczucie silnego parcia na mocz oraz  istotne zmniejszenie objętości zalegającego moczu. Lek może wywierać umiarkowane działanie hipotensyjne. Średnie maksymalne stężenie w osoczu uzyskuje się po ok. 6,69 h po podaniu pojedynczej dawki po posiłku. Wiązanie z białkami osocza wynosi ok. 90%. Wykazano preferencyjną dystrybucję leku w gruczole krokowym w porównaniu z osoczem. Średni T0,5 w osoczu wynosi ok. 8 h. Alfuzosyna jest  intensywnie metabolizowana w wątrobie (kilka szlaków), a metabolity wydalane są drogą nerkową i prawdopodobnie również z żółcią. Żaden z metabolitów nie jest czynny farmakologicznie.

Wskazania

Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów czynnościowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na alfuzosynę, inne chinazoliny (np. terazosynę, doksazosynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi. Niewydolność wątroby. Stosowanie skojarzone z innymi blokerami receptorów adrenergicznych α1.