Znajdź lek

Alutard SQ

Spis treści

Działanie

Preparat do immunoterapii swoistej zawierający wyciągi różnych alergenów takich jak pyłki roślin, sierść konia, psa i kota, roztocza kurzu domowego oraz jad pszczoły lub osy. Adsorpcja alergenu na wodorotlenku glinu powoduje powolne uwalnianie preparatu z miejsca wstrzyknięcia, co zmniejsza alergenność oraz prawdopodobnie wydłuża czas stymulacji układu immunologicznego.

Wskazania

Leczenie chorób alergicznych, zależnych od swoistych immunoglobulin IgE.

Przeciwwskazania

Choroby kompleksu odpornościowego, niedobór odporności. Choroby lub stany uniemożliwiające leczenie potencjalnych reakcji anafilaktycznych (np. przewlekłe choroby serca i płuc, ciężkie nadciśnienie tętnicze). Leczenie beta-blokerami. Niewydolność i zaburzenia nerek. Nowotwory złośliwe. Ciężka niekontrolowana astma oskrzelowa i (lub) nieodwracalna obturacja dróg oddechowych (FEV1 stale poniżej 70% wartości przewidywanej po odpowiednim leczeniu farmakologicznym). Leczenie inhibitorami ACE (tylko dla wyciągów alergenowych jadów owadów błonkoskrzydłych). Dzieci poniżej 5 lat. Nie podawać donaczyniowo.