Znajdź lek

Amaryl

Spis treści

Działanie

Doustny lek hipoglikemizujący, pochodna sulfonylomocznika. Działanie polega na stymulowaniu wydzielania insuliny z komórek beta trzustki. Zwiększa również reakcję komórek beta trzustki na fizjologiczny bodziec jakim jest glukoza. Poza tym glimepiryd zwiększa wrażliwość tkanek obwodowych na insulinę oraz zmniejsza jej wychwyt przez wątrobę. Po podaniu doustnym dostępność biologiczna jest całkowita. Stężenie maksymalne w surowicy występuje po 2,5 h. Wiązanie z białkami wynosi ponad 99%. Średni T0,5 wynosi 5-8 h, po zastosowaniu dużych dawek ulega niewielkiemu wydłużeniu. Lek ulega biotransformacji w wątrobie głównie przy udziale CYP2C9 do dwóch metabolitów: pochodnej hydroksylowej i karboksylowej. T0,5 metabolitów wynosi odpowiednio 3-6 h i 5-6 h. Metabolity wydalane są z moczem (58%) i z kałem (35%).

Wskazania

Leczenie cukrzycy typu 2, gdy same ograniczenia dietetyczne, ćwiczenia fizyczne i redukcja masy ciała nie są wystarczająco skuteczne. Preparat może być również stosowany w leczeniu skojarzonym z metforminą lub insuliną.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na glimepiryd, inne pochodne sulfonylomocznika, sulfonamidy, lub jakikolwiek inny składnik preparatu. Cukrzyca insulinozależna (typu 1). Śpiączka cukrzycowa. Kwasica ketonowa. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek.