Znajdź lek

Amipar

Spis treści

Działanie

Działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo, głównie przez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej w o.u.n. Nie wykazuje działania przeciwzapalnego i nie wpływa na czynność płytek krwi. Po podaniu doustnym dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po około 1 h. Przenika do płynów ustrojowych i narządów wewnętrznych, w około 25% wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi 3-4 h. Jest metabolizowany w wątrobie, wywołuje tam indukcję enzymów mikrosomalnych. Jest wydalany z moczem w postaci glukuronianów, siarczanów i po sprzężeniu z cysteiną.

Wskazania

Gorączka; bóle różnego pochodzenia o słabym lub średnim nasileniu (głowy, kręgosłupa, reumatyczne, mięśniopochodne, zębów, miesiączkowe).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lek. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek, choroba alkoholowa; wrodzony niedobór G-6-PD i reduktazy methemoglobinowej, długotrwałe głodzenie. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, astmą oskrzelową i uczuleniem na kwas acetylosalicylowy.