Znajdź lek

AmotaksAmotaks to antybiotyk, który działa bakteriobójczo i jest dostępny wyłącznie na receptę. Wskazaniami do stosowania leku są: zakażenia dolnych oraz górnych dróg oddechowych, niepowikłana rzeżączka, zakażenia układu moczowego, skóry oraz stomatologiczne. Antybiotyk zapobiega zapaleniu wsierdzia i wspomaga leczenie wczesnej postaci boreliozy.

Spis treści

Działanie

Antybiotyk β-laktamowy, wrażliwy na działanie β-laktamaz. Mechanizm działania polega na blokowaniu biosyntezy ściany komórkowej. Gatunki zwykle wrażliwe na amoksycylinę - tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Corynebacterium diphteriae, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus bovis, Streptococcus pyogenes; tlenowe bakterie Gram-ujemne: Helicobacter pylori; bakterie beztlenowe: Peptostreptococcus spp.; inne: Borrelia spp. Gatunki, wśród których występuje problem oporności nabytej: Corynebacterium spp., Enterococcus faecium, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Proteus mirabilis, Prevotella Fusobacterium spp. Organizmy o oporności wrodzonej: Staphylococcus aureus, Acinetobacter spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Legionella spp., Morganella morganii, Proteus vulgaris, Providencia spp., Pseudomonas spp., Serratia spp., Bacteroides fragilis, Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Rickettsia spp. Amoksycylina osiąga Cmax w czasie 1-2 h po podaniu doustnym. W ok. 17% wiąże się z białkami osocza. Stężenia terapeutyczne uzyskiwane są szybko w surowicy, tkance płucnej, wydzielinie oskrzeli, wydzielinie ucha środkowego, żółci i w moczu. Jeśli opony mózgowe są zdrowe, amoksycylina słabo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Przenika przez łożysko i w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Jest wydalana głównie przez nerki. Około 60-80% dawki jest wydalane z moczem w niezmienionej czynnej postaci, w ciągu 6 h po podaniu leku. Niewielka ilość jest wydzielana w żółci. Około 7-25% dawki jest metabolizowane do nieczynnego kwasu penicyloilowego. T0,5 wynosi 1-1,5 h. U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek T0,5 wynosi od 5-20 h. Amoksycylina ulega hemodializie.

Wskazania

Zakażenia spowodowane przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę, tj.: zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych; zakażenia układu moczowego; zakażenia skóry i tkanek miękkich; zakażenia stomatologiczne; ostra, niepowikłana rzeżączka; zapobieganie zapaleniu wsierdzia; wczesna postać boreliozy; eradykacja Helicobacter pylori jako element złożonej terapii wielolekowej. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na penicylinę; należy uwzględnić możliwość krzyżowej alergii na inne antybiotyki β-laktamowe w tym cefalosporyny). Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą. Mononukleoza zakaźna.