Znajdź lek

Anexate

Spis treści

Działanie

Imidazobenzodiazepina, wybiórczy i kompetycyjny antagonista receptorów benzodiazepinowych. Szybko znosi nasenne i uspokajające działanie agonistów tych receptorów. Wiąże się z białkami osocza w około 50%. Jest metabolizowany głównie w wątrobie. Wydala się w 99% drogą pozanerkową. T0,5 w fazie dystrybucji wynosi 4-11 min; w fazie eliminacji - 40-80 min. U dzieci > 1 rż. T0,5 w fazie eliminacji jest krótszy niż u dorosłych - zmienność tego parametru u dzieci jest większa i wynosi ok. 40 min (od 20 do 75 min.).

Wskazania

Całkowite lub częściowe znoszenie sedatywnego działania benzodiazepin. Może być stosowany w anestezjologii i intensywnej terapii w celu: wyprowadzania pacjenta ze znieczulenia ogólnego, wywołanego lub podtrzymywanego benzodiazepinami; zniesienia sedatywnego działania benzodiazepin, stosowanych w krótkotrwałych zabiegach diagnostycznych i terapeutycznych; znoszenia sedatywnego działania benzodiazepin u dzieci powyżej 1 rż. Wybiórcze znoszenie ośrodkowego działania benzodiazepin w celu przywrócenia świadomości i czynności oddechowej u pacjentów na oddziałach intensywnej terapii.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na benzodiazepiny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować u pacjentów, u których benzodiazepiny podano w związku z leczeniem stanu zagrażającego życiu (np. kontrola ciśnienia śródczaszkowego, stan padaczkowy). W sytuacji mieszanego zatrucia benzodiazepinami i trójpierścieniowymi lub (i) czteropierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, działanie toksyczne leków przeciwdepresyjnych może być maskowane przez wpływ benzodiazepin. Jeżeli występują objawy ciężkiego zatrucia ze strony układu autonomicznego (antycholinergiczne), objawy neurologiczne (zaburzenia motoryczne) lub objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego, to nie należy podawać flumazenilu w celu zniesienia działania benzodiazepin.