Znajdź lek

Apap® Przeziębienie Extra Plus

Spis treści

Działanie

Preparat o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwkaszlowym, przywracającym drożność przewodów nosowych i ujść zatok przynosowych. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Hamuje syntezę prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym (o.u.n.) przez zahamowanie aktywności cyklooksygenazy kwasu arachidonowego. Zmniejsza to wrażliwość o.u.n. na działanie kinin i serotoniny, co podwyższa próg bólowy. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu wywołuje działanie przeciwgorączkowe. Nie hamuje agregacji płytek krwi. Szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie we krwi po podaniu doustnym występuje po upływie ok. 1 h. W niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza ok. 25%, T0,5 wynosi 1,6-3,8 h. Zasadniczą drogą eliminacji jest biotransformacja w wątrobie, tylko niewielka część (2-4%) wydalana jest w postaci niezmienionej przez nerki. Powstający w niewielkiej ilości (5%) hepatotoksyczny metabolit pośredni (N-acetylo-p-benzochinoimina), sprzęgany jest z glutationem, a następnie w połączeniu z cysteiną i kwasem merkapturowym wydalany jest z moczem. Zasoby wątrobowego glutationu mogą się wyczerpać powodując nagromadzenie toksycznego metabolitu w wątrobie, co może prowadzić do uszkodzenia i martwicy hepatocytów oraz ostrej niewydolności wątroby. Pseudoefedryna jest deksizomerem efedryny, wykazującym ok. 1 jej siły działania na naczynia krwionośne oraz 1 jej siły działania rozszerzającego na oskrzela. Stymuluje receptory α-adrenergiczne mięśniówki gładkiej naczyń krwionośnych, w wyniku czego następuje skurcz tętniczek końcowych i zmniejsza się przekrwienie błony śluzowej nosa. Wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego. Stężenie maksymalne w surowicy występuje po 1,5 h. Działanie obkurczające śluzówkę występuje po 30 min. i utrzymuje się do 4 h. W 70-90 % wydalana jest w postaci niezmienionej z moczem. Dekstrometorfan jest D-izomerem analogu kodeiny, leworfanolu. Działa na ośrodek kaszlu w rdzeniu przedłużonym poprzez zmniejszenie wrażliwości receptorów na bodźce z dróg oddechowych. Dorze wchłania się z przewodu pokarmowego. Cmax występuje po 2 h (po przyjęciu dawki 30 mg). Działanie maksymalne występuje po ok. 15-30 min. Działanie utrzymuje się do 4 h. Metabolizowany jest w wątrobie, wydalany w postaci niezmienionej i metabolitów z moczem (do 56% podanej dawki).

Wskazania

Doraźne leczenie objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych, zapalenia zatok przynosowych (gorączka, katar kaszel, ból głowy i gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Jednoczesne stosowanie innych leków zawierających paracetamol. Stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tyg. od zaprzestania ich przyjmowania. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Choroba niedokrwienna serca. Choroba alkoholowa. Astma oskrzelowa. Okres karmienia piersią. Nie stosować u dzieci < 6 lat.