Znajdź lek

Arteoptic

Spis treści

Działanie

Nieselektywny antagonista receptorów β-adrenergicznych do stosowania miejscowego. Posiada wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną, nie ma istotnej aktywności stabilizowania błony. Karteolol obniża prawidłowe i podwyższone ciśnienie śródgałkowe, niezależnie od obecności jaskry. Dokładny mechanizm zmniejszania ciśnienia w oku przez β-adrenolityki nie został ostatecznie wyjaśniony; prawdopodobnie polega on głównie na zmniejszeniu ilości wytwarzanej cieczy wodnistej. Lek nie wywiera istotnego wpływu na czucie rogówki, wydzielanie łez lub wielkość źrenicy. Zwiększa prędkość przepływu krwi przez tkanki tęczówki leczonego oka u królików oraz nasila przepływ krwi przez tkanki nerwu wzrokowego u ludzi. Karteolol szybko przenika przez rogówkę. Największe stężenia stwierdzono w rogówce, tęczówce, przedniej części twardówki, ciele rzęskowym i spojówkach po 30-60 min od podania, jednak stężenia te szybko zmniejszyły się od 5 do 10% stężeń maksymalnych po 8 h. Po podaniu do oczu ok.16% dawki wydala się z moczem w postaci niezmienionej w ciągu pierwszych 24 h po zakropleniu. T0,5 w fazie eliminacji z moczem wynosi ok. 5 h.

Wskazania

Zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z: nadciśnieniem ocznym; z przewlekłą jaskrą otwartego kąta przesączania.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na karteolol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Reaktywna choroba dróg oddechowych, w tym astma oskrzelowa lub dodatni wywiad w kierunku astmy oskrzelowej i skurczu oskrzeli, ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc. Bradykardia zatokowa, zespół chorego węzła zatokowego, blok zatokowo-przedsionkowy IIst. lub IIIst., blok przedsionkowo-komorowy nie kontrolowany przez rozrusznik. Objawowa niewydolność serca, wstrząs kardiogenny.