Znajdź lek

Aspimag

Spis treści

Działanie

Lek hamujący agregację płytek krwi, którego mechanizm działania polega na hamowaniu cyklooksygenazy prostaglandynowej, odpowiadającej między innymi za tworzenie w płytkach krwi tromboksanu A2 - ułatwiającego zlepianie się płytek i kurczącego naczynia. W przypadku właściwego dawkowania (75-150 mg na dobę) uzyskuje się zmniejszenie zdolności zlepiania płytek bez istotnej ingerencji w czynność prostacykliny. Działanie jest nieodwracalne i trwa ok. 9 dni - czas życia płytki. Preparat zawiera tlenek magnezu, który osłania miejscowo (po rozpadzie tabletki) ścianę żołądka przed możliwością jej uszkodzenia przez kwas acetylosalicylowy. Po podaniu doustnym małe dawki kwasu acetylosalicylowego wchłaniają się w ciągu ok. 30 min z żołądka i górnej części jelita cienkiego jako niezjonizowane cząsteczki, w wyniku biernej dyfuzji. Kwas acetylosalicylowy wiąże się z białkami krwi. Po wchłonięciu hydrolizowany jest w ciągu ok. 15 min przez esterazy surowicy, erytrocytów i wątroby do kwasu salicylurowego i salicylo-fenyloglukuronidu. T0,5 eliminacji nie przekracza 2,5 h. Wydalany jest przez nerki, przenika do mleka kobiet karmiących piersią i przez barierę łożyska.

Wskazania

W chorobie niedokrwiennej serca oraz innych stanach chorobowych, w których wskazane jest hamowanie agregacji płytek krwi - między innymi: w zapobieganiu zawałowi serca u chorych dużego ryzyka, po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, zastawek serca i zabiegach udrożnienia naczyń; w niestabilnej chorobie wieńcowej, po zawale serca lub udarze niedokrwiennym mózgu, w zapobieganiu zakrzepicy żylnej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Leku nie należy stosować: w przebiegu zakażeń wirusowych u dzieci i młodzieży (grypie, ospie wietrznej); u pacjentów ze skazą krwotoczną; u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy; w III trymestrze ciąży.