Znajdź lek

Avelox

Spis treści

Działanie

Chemioterapeutyk z grupy fluorochinolonów, hamujący aktywność bakteryjnych topoizomeraz typu II (gyraza DNA i topoizomeraza IV), które są niezbędne do prawidłowego przebiegu replikacji, transkrypcji i naprawy bakteryjnego DNA. Działa bakteriobójczo na: bakterie Gram-dodatnie: szczepy Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus wrażliwe na metycylinę, Streptococcus agalactiae, grupa Streptococcus milleri (S. anginosus, S. constellatus i S. intermedius) S. pneumoniae, S. pyogenes; bakterie Gram-ujemne: Haemophilus influenzae, H. parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae; bakterie beztlenowe: Prevotella spp., Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp.; inne: Mycoplasma pneumoniae, M. hominis, M. genitalium, Legionella pneumophila, Chlamydia pneumoniae, Ch. trachomatis, Coxiella burnetti. Szczepy, dla których oporność nabyta może stanowić problem: tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Staphylococcus aureus; tlenowe bakterie Gram-ujemne: Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Neisseria gonorrhoeae. Gatunki o oporności wrodzonej: tlenowe bakterie Gram-ujemne: Pseudomonas aeruginosa. Moksyfloksacyna szybko i niezależnie od pokarmu wchłania się z przewodu pokarmowego (biodostępność około 91%), osiągając stężenie maksymalne we krwi po 0,5-4 h. Z białkami osocza wiąże się w 40-42%. Przenika do tkanek układu oddechowego, m.in. do zatok, błony śluzowej oskrzeli i makrofagów pęcherzykowych. Jest metabolizowana w wątrobie. T0,5 wynosi około 12 h. Jest wydalana w postaci nie zmienionej oraz w postaci metabolitów zarówno z kałem, jak i z moczem.

Wskazania

Ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane) i zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane), jeżeli nie jest właściwe zastosowanie innych leków przeciwbakteryjnych, zalecanych w tym zakażeniu jako leki pierwszego rzutu lub jeżeli po ich zastosowaniu zakażenie nie ustąpiło. Pozaszpitalne zapalenie płuc (z wyjątkiem przypadków o ciężkim przebiegu), jeżeli nie jest właściwe zastosowanie innych leków przeciwbakteryjnych, zalecanych w tym zakażeniu jako leki pierwszego rzutu. Zapalenie narządów miednicy mniejszej o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu (m.in. zakażenia górnego odcinka dróg rodnych, w tym zapalenie jajowodów i zapalenie błony śluzowej macicy), przebiegające bez ropnia jajowodowo-jajnikowego ani ropnia w miednicy mniejszej. Pozaszpitalne zapalenie płuc oraz powikłane zakażenia skóry i tkanki podskórnej jako kontynuacja terapii po początkowym leczeniu moksyfloksacyną podawaną dożylnie. Nie należy stosować leku w celu rozpoczęcia leczenia jakiegokolwiek rodzaju zakażeń skóry i tkanki podskórnej ani ciężkiego pozaszpitalnego zapalenia płuc.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na moksyfloksacynę, inne chinolony lub inne składniki preparatu. Ciąża, okres karmienia piersią. Dzieci i młodzież poniżej 18 lat. Choroby ścięgien w następstwie wcześniejszego stosowania chinolonów. Wrodzone lub nabyte wydłużenie odstępu QT, zaburzenia elektrolitowe (szczególnie nieskorygowana hipokaliemia), bradykardia o znaczeniu klinicznym, niewydolność serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory, objawowe zaburzenia rytmu serca w wywiadzie. Niewydolność wątroby oraz aktywność aminotransferaz we krwi przekraczająca 5-krotnie górną granicę normy. Nie stosować w skojarzeniu z lekami wydłużającymi odstęp QT.