Azelastin POS

Reklama

Działanie

Azelastyna jest związkiem o silnym i długotrwałym działaniu przeciwalergicznym. Działa antagonistycznie na receptory H1. Zmniejsza syntezę lub uwalnianie mediatorów chemicznych uczestniczących we wczesnej i późnej fazie reakcji alergicznej (m.in. leukotrienów, histaminy, PAF, serotoniny). U pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa po podaniu całkowitej dobowej dawki 0,56 mg chlorowodorku azelastyny (tzn. jedno rozpylenie aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę) stężenie chlorowodorku azelastyny w osoczu w stanie stacjonarnym obserwowane 2 h po podaniu dawki wynosiło około 0,65 ng/ml. T0,5 wynosi około 20 h.

Wskazania

Leczenie objawowe sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek azelastyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Lek nie jest odpowiedni do leczenia przeziębienia ani grypy.

Ciąża i laktacja

Brak jest danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania azelastyny u kobiet w okresie ciąży. Mimo braku dowodów na działanie teratogenne nawet w przypadku większych dawek niż terapeutyczne, stosowanie preparatu nie jest zalecane w I trymestrze ciąży. Ze względu na brak danych nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Często: zaburzenia smaku (nieprzyjemny smak w ustach) mogą pojawić się po rozpyleniu aerozolu (często wskutek nieprawidłowej techniki rozpylania, mianowicie odchylenia głowy podczas rozpylania aerozolu), co w rzadkich przypadkach może prowadzić do nudności. Niezbyt często: uczucie dyskomfortu w obrębie nosa w związku ze stanem zapalnym błony śluzowej nosa (pieczenie, świąd), kichanie, krwawienie z nosa. Rzadko: nudności. Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości, zawroty głowy, uczucie zmęczenia (znużenia, wyczerpania), zawroty głowy lub osłabienie (mogą być także wywołane samą chorobą), wysypka, świąd, pokrzywka.

Dawkowanie

Donosowo. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: jedno rozpylenie do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę, rano i wieczorem (odpowiada to dawce dobowej 0,56 mg chlorowodorku azelastyny). Nie należy stosować preparatu u dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności. Preparat można stosować do momentu ustąpienia dolegliwości, jednakże nie należy go stosować nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Reklama

Uwagi

W pewnych przypadkach po zastosowaniu leku u pacjentów mogą wystąpić uczucie zmęczenia, znużenie, wyczerpanie, zawroty głowy lub osłabienie oraz objawy, które mogą być wywołane samą chorobą. W takich przypadkach zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona. Należy pamiętać, że spożywanie alkoholu i stosowanie innych leków może nasilać te działania.

Pharmindex