Znajdź lek

Azelastin POS

Spis treści

Działanie

Azelastyna jest związkiem o silnym i długotrwałym działaniu przeciwalergicznym. Działa antagonistycznie na receptory H1. Zmniejsza syntezę lub uwalnianie mediatorów chemicznych uczestniczących we wczesnej i późnej fazie reakcji alergicznej (m.in. leukotrienów, histaminy, PAF, serotoniny). U pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa po podaniu całkowitej dobowej dawki 0,56 mg chlorowodorku azelastyny (tzn. jedno rozpylenie aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę) stężenie chlorowodorku azelastyny w osoczu w stanie stacjonarnym obserwowane 2 h po podaniu dawki wynosiło około 0,65 ng/ml. T0,5 wynosi około 20 h.

Wskazania

Leczenie objawowe sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek azelastyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.