Źródło

Bebilon Nenatal Home ProExpert

Reklama

Działanie

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Mleko modyfikowane przeznaczone dla niemowląt przedwcześnie urodzonych, wypisanych ze szpitala ze zbyt niską masą ciała w stosunku do wieku postkoncepcyjnego, niekarmionych piersią. Wyrównuje niedobory wynikające z przedwczesnego urodzenia. Zawiera kompozycję oligosacharydów (GOS/FOS) w proporcji 9:1, w ilości 0,8 g/100 ml, DHA - długołańcuchowy wielonienasycony kwas tłuszczowy (LCPUFA), z grupy omega 3 w ilości 0,35% kwasów tłuszczowych ogółem, trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) oraz nukleotydy.

Wskazania

Żywienie niemowląt przedwcześnie urodzonych, wypisanych ze szpitala, które nie są karmione piersią.

Dawkowanie

Doustnie lub przez zgłębnik. Indywidualne, zgodnie z zapotrzebowaniem dziecka w danym wieku.

Reklama

Uwagi

1 płaska miarka zawiera 5,1 g proszku. Preparat może stanowić wyłączną dietę niemowląt. Powinien być stosowany pod nadzorem i wg zaleceń lekarza. Zawartość opakowania powinna być zużyta w ciągu miesiąca od otwarcia.

Pharmindex