Znajdź lek

Betoptic

Spis treści

Działanie

Kardioselektywny β-adrenolityk, pozbawiony wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej i działania miejscowo znieczulającego. Nie wpływa lub ma niewielki wpływ na akomodację i średnicę źrenicy. U pacjentów z centralnym zmętnieniem soczewki stosowanie preparatu pozwala uniknąć upośledzenia widzenia, występującego w związku ze zwężeniem źrenicy. Początek działania występuje 0,5 h od podania leku, działanie maksymalne w ciągu 2 h, działanie betaksololu utrzymuje się 12 h. Jest wydalany z moczem głównie w postaci metabolitów. T0,5 wynosi 16-22 h.

Wskazania

Zmniejszenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z przewlekłą jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym, jako monoterapia lub jako leczenie uzupełniające.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Bradykardia, zespół chorego węzła zatokowo-przedsionowego, blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy IIst. i IIIst. niekontrolowanym stymulatorem serca, wstrząs kardiogenny, niewydolność serca. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u pacjentów z reaktywną chorobą dróg oddechowych, w tym z ciężką astmą oskrzelową (istniejącą albo w wywiadzie) oraz POChP.