Betoptic

Spis treści

Betoptic - Skład

1 ml kropli do oczu Betoptic 0,5% zawiera 5 mg betaksololu. 1 ml zawiesiny do oczu Betoptic S zawiera 2,5 mg betaksololu.

Betoptic - Działanie

Kardioselektywny β-adrenolityk, pozbawiony wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej i działania miejscowo znieczulającego. Nie wpływa lub ma niewielki wpływ na akomodację i średnicę źrenicy. U pacjentów z centralnym zmętnieniem soczewki stosowanie preparatu pozwala uniknąć upośledzenia widzenia, występującego w związku ze zwężeniem źrenicy. Początek działania występuje 0,5 h od podania leku, działanie maksymalne w ciągu 2 h, działanie betaksololu utrzymuje się 12 h. Jest wydalany z moczem głównie w postaci metabolitów. T<sub>0,5</sub> wynosi 16-22 h.

Reklama

Betoptic - Wskazania

Zmniejszenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z przewlekłą jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym, jako monoterapia lub jako leczenie uzupełniające.

Betoptic - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Bradykardia, zespół chorego węzła zatokowo-przedsionowego, blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy IIst. i IIIst. niekontrolowanym stymulatorem serca, wstrząs kardiogenny, niewydolność serca. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u pacjentów z reaktywną chorobą dróg oddechowych, w tym z ciężką astmą oskrzelową (istniejącą albo w wywiadzie) oraz POChP.

Betoptic - Ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z hipoglikemią, cukrzycą (szczególnie niestabilną), miastenią oraz u pacjentów z podejrzeniem tyreotoksykozy (nagłe odstawienie leków β-adrenolitycznych może spowodować przełom tarczycowy). W przypadku wystąpienia pierwszych objawów niewydolności serca należy przerwać leczenie betaksololem. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (tj. ciężkimi postaciami choroby Raynauda lub zespołem Raynauda). Należy zachować ostrożność w trakcie leczenia u pacjentów z łagodną/umiarkowaną postacią astmy oskrzelowej lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) o łagodnym/umiarkowanym nasileniu. Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów z zaburzeniami rogówki oka. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch preparatów blokujących receptory β-adrenergiczne podawanych miejscowo. Po zabiegach trabekulektomii zgłaszano przypadki odwarstwienia naczyniówki podczas stosowania preparatów hamujących wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego (np. tymololu, acetazolamidu). Preparaty blokujące receptory β-adrenergiczne podawane do oka mogą blokować ogólnoustrojowe działanie substancji pobudzających receptory β-adrenergiczne (np. adrenaliny).

Betoptic - Ciąża

W ciąży stosować wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności. Ze względu na brak danych dotyczących przenikania betaksololu do mleka kobiet karmiących - ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią.

Betoptic - Efekty uboczne

Bardzo często: uczucie dyskomfortu w oku. Często: ból głowy, niewyraźne widzenie, zwiększone łzawienie. Niezbyt często: punkcikowe zapalenie rogówki, zapalenie rogówki, zapalenie spojówek, zapalenie powiek, zaburzenia widzenia, światłowstręt, pieczenie i kłucie oka, ból oka, zespół suchego oka, astenopia, kurcz powiek, świąd oka, wydzielina z oka, grudki na brzegach powiek, zapalenie oka, podrażnienie oka, choroba spojówek, obrzęk spojówek, przekrwienie oka, bradykardia, tachykardia, astma, duszność, nieżyt nosa, nudności. Rzadko: lęk, omdlenie, zaćma, niedociśnienie, kaszel, wodnisty nieżyt nosa, zaburzenia smaku, zapalenie skóry, wysypka, zmniejszenie libido. Częstość nieznana: nadwrażliwość, systemowe reakcje alergiczne obejmujące obrzęk naczynio-ruchowy, pokrzywkę, miejscową lub uogólnioną wysypkę, świąd, reakcje anafilaktyczne, hipoglikemia, bezsenność, depresja, koszmary nocne, utrata pamięci, zawroty głowy, udar mózgu, niedokrwienie mózgu, nasilenie przedmiotowych i podmiotowych objawów miastenii, parestezje, rumień powieki, odwarstwienie naczyniówki po przebytym zabiegu trabekulektomii, zmniejszenie wrażliwości rogówki, erozja rogówki, opadanie powiek, podwójne widzenie, arytmia, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęk, zastoinowa niewydolność serca, blok przedsionkowo-komorowy, zatrzymanie akcji serca, niewydolność serca, zespół Raynauda, uczucie zimna w dłoniach i stopach, skurcz oskrzeli (szczególnie u pacjentów z chorobą przebiegającą ze skurczem oskrzeli), niestrawność, biegunka, suchość w jamie ustnej, ból brzucha, wymioty, łysienie, wysypka łuszczycopodobna lub nasilenie objawów łuszczycy, ból mięśni, zaburzenia seksualne, osłabienie, zmęczenie.

Betoptic - Interakcje

Wszystkie interakcje, które występują przy układowym stosowaniu blokujących receptory β-adrenergiczne, mogą w zasadzie wystąpić także po podaniu preparatu blokującego receptor β-adrenergiczny w postaci kropli do oczu. Nie przeprowadzono specjalnych badań dotyczących interakcji betaksololu z innymi preparatami. W przypadku podawania preparatu blokującego receptory β-adrenergiczne w postaci roztworu do oka jednocześnie z doustnymi preparatami leczniczymi blokującymi kanały wapniowe, preparatami blokującymi receptory β-adrenergiczne, przeciwarytmicznymi preparatami (w tym amiodaronem), glikozydami nasercowymi, parasympatykomimetykami, guanetydyną, może wystąpić działanie addytywne skutkujące wystąpieniem niedociśnienia tętniczego oraz istotną klinicznie bradykardią. Pacjenci otrzymujący w tym samym czasie preparat β-adrenergiczny w postaci kropli do oczu oraz doustne preparaty blokujące receptor β-adrenergiczny powinni być obserwowani pod kątem możliwości wystąpienia addytywnego wpływu na ciśnienie wewnątrzgałkowe lub na znane objawy ogólnoustrojowego hamowania układu β-adrenergicznego. Preparaty blokujące receptory β-adrenergiczne podawane doustnie zmniejszają objętość minutową u osób zdrowych oraz u pacjentów z niewydolnością serca. U pacjentów ze znacznym zaburzeniem czynności mięśnia sercowego preparaty blokujące receptory β-adrenergiczne mogą hamować pobudzające działanie układu współczulnego, konieczne dla zachowania prawidłowej czynności serca. Zaleca się ścisłą obserwację pacjenta w razie stosowania preparatu blokującego receptory β-adrenergiczne u osoby przyjmującej preparaty zmniejszające zasoby katecholamin w zakończeniach neuronów, takie jak pochodne rezerpiny. Może dojść do działania addycyjnego tych preparatów, niedociśnienia i (lub) bradykardii. Tak jak w przypadku stosowania innych preparatów stosowanych w leczeniu jaskry, u niektórych pacjentów po długotrwałej terapii opisywano zmniejszenie odpowiedzi na preparat. Sporadycznie zgłaszano przypadki rozszerzenia źrenic w wyniku jednoczesnego stosowania preparatów blokujących receptory β-adrenergiczne podawanych do oka oraz adrenaliny (epinefryny). Betaksolol jest preparatem blokującym receptory β-adrenergiczne i należy zachować ostrożność u pacjentów, przyjmujących jednocześnie psychotropowe preparaty oddziaływujące na receptory adrenergiczne, z uwagi na ryzyko nasilenia ich działania. Preparaty blokujące receptory β-adrenergiczne mogą zmniejszać odpowiedź na adrenalinę stosowaną w leczeniu reakcji anafilaktycznych. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z atopią lub reakcją anafilaktyczną w wywiadzie. W przypadku jednoczesnego stosowania innych preparatów podawanych miejscowo do oka, należy zachować przynajmniej 5 minut przerwy pomiędzy podaniem kolejnych preparatów. Maści do oczu należy stosować na końcu.

Betoptic - Dawkowanie

Dospojówkowo: do worka spojówkowego chorego oka 2 razy na dobę 1 kroplę roztworu Betoptic 0,5% lub zawiesiny Betoptic S. U niektórych pacjentów stabilizacja ciśnienia wewnątrzgałkowego może wystąpić po kilku tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Zaleca się ścisłą obserwację pacjentów z jaskrą. Gdy ciśnienie wewnątrzgałkowe nie jest odpowiednio wyrównane, można zastosować leczenie skojarzone z pilokarpiną i innymi lekami zwężającymi źrenicę i (lub) adrenaliną i (lub) inhibitorami anhydrazy węgalnowej lub analogami prostaglandyn. Jeśli pacjent jest przestawiany z leczenia innym lekiem przeciw jaskrze, należy kontynuować leczenie dotychczas stosowanym preparatem, dodając 2 razy w ciągu doby 1 kroplę preparatu do chorego oka (oczu). Następnego dnia należy całkowicie odstawić poprzedni preparat przeciw jaskrze i kontynuować podawanie preparatu Betoptic 0,5%/Betoptic S.<br />W przypadku przestawiania chorego z leczenia kilkoma równocześnie podawanymi preparatami przeciwko jaskrze konieczne jest indywidualne ustalanie schematu leczenia. Zmiany kolejnych preparatów należy prowadzić w odstępach nie mniejszych niż tydzień. W celu ograniczenia ogólnoustrojowych działań niepożądanych betaksololu należy zamknąć powiekę i delikatnie ucisnąć przewód nosowo-łzowy na 2 min po zakropleniu leku. W przypadku jednoczesnego stosowania z innymi preparatami podawanymi miejscowo do oka należy zachować odstęp co najmniej 5 minut przed podaniem kolejnego preparatami. Maści do oczu należy stosować na końcu. <u>Szczególne grupy pacjentów.</u> Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności preparatu u dzieci w wieku <18 lat. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania preparatu u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek. <u>Sposób podania.</u> Aby zapobiec zakażeniu końcówki kroplomierza i roztworu, należy zachować ostrożność i nie dotykać końcówką kroplomierza powiek, otaczających tkanek ani żadnych powierzchni. Przed podaniem zawiesiny Betoptic S należy dokładnie wstrząsnąć butelkę.

Betoptic - Uwagi

Krople zawierają chlorek benzalkoniowy, który może gromadzić się w miękkich soczewkach kontaktowych, dlatego leku nie należy stosować podczas używania takich soczewek. Należy wyjąć soczewki kontaktowe z oka przed zakropleniem leku i ponowne założyć po upływie 15 min od zakroplenia preparatu. Podczas stosowania kilku leków działających miejscowo należy zachować 10-15-minutową przerwę między zakraplaniem kolejnych leków. Bezpośrednio po podaniu preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Pharmindex
<-- popup -->