Znajdź lek

Bonefos

Spis treści

Działanie

Lek z grupy bisfosfonianów, analog naturalnych pirofosforanów. Hamuje resorpcję kostną wywołaną różnymi czynnikami, nie wywierając niekorzystnego wpływu na mineralizację i inne parametry jakościowe przemiany kostnej. Zmniejsza aktywność osteoklastów, stężenie wapnia we krwi oraz wydalanie wapnia i hydroksyproliny z moczem. U pacjentów z rakiem piersi i szpiczakiem mnogim zmniejsza ryzyko złamania kości. Po podaniu doustnym klodronian szybko się wchłania z przewodu pokarmowego; wchłanianie zachodzi w niewielkim stopniu (około 2%). Wchłanianie zmniejsza się, gdy lek jest przyjmowany z pokarmem lub lekami zawierającymi kationy dwuwartościowe. Klodronian wiąże się w niewielkim stopniu z białkami osocza. Eliminacja z organizmu jest dwufazowa: faza dystrybucji (T0,5 wynosi około 2 h) oraz faza eliminacji, która jest bardzo wolna, ponieważ klodronian silnie wiąże się z kośćmi. Jest wydalany głównie z moczem. Po kilku dniach od podania 80% leku jest wydalane z moczem. Lek związany z kośćmi (około 20% wchłoniętej dawki) jest wydalany znacznie wolniej.

Wskazania

Hiperkalcemia w chorobach nowotworowych. Osteoliza spowodowana chorobą nowotworową.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne podawanie innych bisfosfonianów. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min). Ciąża i okres karmienia piersią. Nie stosować u dzieci.