Znajdź lek

Brimoteva

Działanie

Selektywny agonista receptora α2-adrenergicznego do stosowania miejscowego. Obniża ciśnienie śródgałkowe przez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej i zwiększenie odpływu naczyniówkowo-twardówkowego. Powinowactwo leku do receptorów α1-adrenergicznych jest 1000 razy mniejsze w porównaniu z powinowactwem do receptorów α2, dzięki czemu lek nie powoduje rozszerzenia źrenic ani skurczu naczyń włosowatych po heteroprzeszczepieniach siatkówki ludzkiej. Preparat zmniejsza ciśnienie śródgałkowe, w minimalnym stopniu wpływając na czynność układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego. Lek wykazuje szybki początek działania, a maksymalne działanie hipotensyjne występuje 2 h po podaniu. Stopień wiązania z białkami osocza wynosi ok. 29%. Po podaniu miejscowym pozorny T0,5 w krążeniu systemowym wynosi ok. 3 h. Brymonidyna wiąże się odwracalnie z melaniną tkanek oka, bez działań niepożądanych. Przy braku melaniny nie występuje gromadzenie się leku.

Wskazania

Obniżenie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą otwartego kąta lub nadciśnieniem ocznym. W monoterapii u pacjentów, u których przeciwwskazane jest miejscowe zastosowanie leków blokujących receptory β-adrenergiczne. Jako lek wspomagający leczenie, wraz z innymi lekami obniżającymi ciśnienie śródgałkowe, jeśli odpowiednie ciśnienie śródgałkowe nie zostało osiągnięte podczas leczenia jednym lekiem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na brymonidynę lub inne składniki preparatu. Nie stosować u noworodków, niemowląt i dzieci poniżej 2 lat. Równoczesne przyjmowanie inhibitorów MAO oraz leków przeciwdepresyjnych, które wpływają na przewodnictwo noradrenergiczne (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i mianseryna).

Środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania brymonidyny u dzieci w wieku 2-12 lat, ze względu na brak badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Jeśli zastosowanie brymonidyny jest konieczne u dzieci w wieku 2-12 lat i (lub) ważących <20 kg, należy zachować ostrożność i zapewnić ścisłą obserwację, ze względu na częste występowanie senności. Zachować ostrożność u pacjentów z ciężką lub niestabilną i niekontrolowaną chorobą układu krążenia, depresją, zaburzeniami krążenia mózgowego lub wieńcowego, zespołem Raynauda, hipotonią ortostatyczną lub zapaleniem zakrzepowo-zarostowym naczyń krwionośnych, schorzeniami wątroby lub nerek (brak doświadczenia stosowania). Preparat należy odstawić w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może być przyczyną podrażnienia oczu.

Ciąża i laktacja

Preparat można stosować w okresie ciąży wyłącznie w przypadku, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Bardzo często: ból głowy, senność; podrażnienie oka, w tym reakcje alergiczne (przekrwienie, pieczenie, kłucie, swędzenie, uczucie obecności obcego ciała, grudki spojówkowe), nieostre widzenie; suchość w ustach; znużenie. Często: zawroty głowy, zaburzenia smaku; podrażnienie miejscowe (obrzęk i przekrwienie powiek, zapalenie powiek, obrzęk spojówek, obecność wydzieliny w worku spojówkowym, ból i łzawienie), światłowstręt, nadżerka i przebarwienie rogówki, suchość oka, zblednięcie spojówek, zaburzenia widzenia, zapalenie spojówek; objawy ze strony górnych dróg oddechowych; objawy ze strony układu pokarmowego; astenia. Niezbyt często: kołatanie/arytmie serca (w tym bradykardia i tachykardia); suchość w nosie; ogólna reakcja alergiczna; depresja. Rzadko: duszność. Bardzo rzadko: omdlenia; zapalenie tęczówki (zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka), zwężenie źrenic; nadciśnienie, niedociśnienie tętnicze krwi; bezsenność.

Interakcje

Brymonidyna może nasilać depresyjne działanie leków na o.u.n. (alkohol, barbiturany, opioidy, leki uspokajające, anestetyki). Brak danych dotyczących wpływu brymonidyny na poziom amin katecholowych we krwi - należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących leki mogące wpływać na metabolizm lub wychwyt amin (np. chlorpromazyna, rnetylnfenidat, rezerpina). Ze względu na ryzyko zmniejszenia ciśnienia tętniczego należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu z lekami przeciwnadciśnieniowymi i (lub) glikozydami naparstnicy. Należy zachować ostrożność rozpoczynając podawanie (lub zmieniając dawkowanie) leku stosowanego ogólnie, który może wywoływać interakcje z preparatami α-adrenergicznymi lub wpływać na ich działanie, tj. agoniści lub antagoniści receptorów adrenergicznych (np. izoprenalina, prazosyna).

Dawkowanie

Dorośli: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 2 razy na dobę, co 12 h. Bezpośrednio po zakropleniu leku zaleca się uciśnięcie przez 1 min woreczka łzowego w okolicy kąta przyśrodkowego oka (uciśnięcie punktu łzowego). W przypadku stosowania więcej niż jednego leku do oczu zaleca się zachowanie co najmniej 5-15 min przerwy między ich podaniem.

Uwagi

Należy unikać kontaktu preparatu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed użyciem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem. Preparat zmienia zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Lek może powodować zaburzenia ostrości wzroku i (lub) zaburzenia widzenia, a także uczucie zmęczenia i (lub) senność, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Pharmindex