Znajdź lek

Buvasodil

Spis treści

Działanie

Preparat rozszerzający obwodowe naczynia krwionośne. Hamuje odwracalnie receptory α-adrenergiczne mięśni gładkich naczyń oraz w sposób słaby i niespecyficzny blokuje kanały wapniowe. Lek ułatwia przepływ krwi przez naczynia, poprawiając ukrwienie tkanek oraz hamuje agregację płytek krwi, zwiększa elastyczność erytrocytów i zmniejsza zapotrzebowanie niedokrwiennych tkanek na tlen. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po około 1,5-4 h. W 60-80% wiąże się z białkami osocza, szybko jest metabolizowany w wątrobie (ok. 20% wchłoniętej dawki w tzw. metabolizmie pierwszego przejścia). W ponad 80% wydalany z moczem zarówno w postaci nie zmienionej, jak i w postaci metabolitów. T0,5 wynosi 2-3 h. Usuwany jest z organizmu podczas hemodializy. U chorych z niewydolnością nerek lub wątroby wydalanie leku jest wydłużone.

Wskazania

Zaburzenia krążenia obwodowego - w szczególności chromanie przestankowe, owrzodzenia kończyn dolnych w wyniku choroby obturacyjnej, jeśli leczenie operacyjne i inne metody leczenia nie mogą być zastosowane.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na buflomedyl lub inne składniki leku. Krwawienia tętnicze. Ostra faza zawału mięśnia sercowego. Niedawno przebyty krwotoczny udar mózgu. Nie leczona lub nie poddająca się leczeniu niewydolność mięśnia sercowego. Bardzo niskie ciśnienie skurczowe krwi (<90 mmHg). Padaczka. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min). Hemodializa. Stan bezpośrednio po porodzie. Ciąża, okres karmienia piersią.