Buvasodil

Spis treści

Buvasodil - skład

1 tabl. powl. zawiera 150 mg lub 300 mg chlorowodorku buflomedylu. Preparat zawiera laktozę.

Buvasodil - Działanie

Preparat rozszerzający obwodowe naczynia krwionośne. Hamuje odwracalnie receptory α-adrenergiczne mięśni gładkich naczyń oraz w sposób słaby i niespecyficzny blokuje kanały wapniowe. Lek ułatwia przepływ krwi przez naczynia, poprawiając ukrwienie tkanek oraz hamuje agregację płytek krwi, zwiększa elastyczność erytrocytów i zmniejsza zapotrzebowanie niedokrwiennych tkanek na tlen. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po około 1,5-4 h. W 60-80% wiąże się z białkami osocza, szybko jest metabolizowany w wątrobie (ok. 20% wchłoniętej dawki w tzw. metabolizmie pierwszego przejścia). W ponad 80% wydalany z moczem zarówno w postaci nie zmienionej, jak i w postaci metabolitów. T0,5 wynosi 2-3 h. Usuwany jest z organizmu podczas hemodializy. U chorych z niewydolnością nerek lub wątroby wydalanie leku jest wydłużone.

Reklama

Buvasodil - wskazania

Zaburzenia krążenia obwodowego - w szczególności chromanie przestankowe, owrzodzenia kończyn dolnych w wyniku choroby obturacyjnej, jeśli leczenie operacyjne i inne metody leczenia nie mogą być zastosowane.

Buvasodil - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na buflomedyl lub inne składniki leku. Krwawienia tętnicze. Ostra faza zawału mięśnia sercowego. Niedawno przebyty krwotoczny udar mózgu. Nie leczona lub nie poddająca się leczeniu niewydolność mięśnia sercowego. Bardzo niskie ciśnienie skurczowe krwi (

Buvasodil - ostrzeżenia

Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci (brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności). Osoby z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby wymagają zmniejszenia dawki. Ostrożnie stosować u pacjentów z niskim ciśnieniem tętniczym krwi, należy okresowo kontrolować ciśnienie tętnicze. Ze względu na zawartość laktozy, preparatu nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Buvasodil - ciąża

Preparat jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży i podczas karmienia piersią (brak badań).

Buvasodil - efekty uboczne

Może wystąpić: brak łaknienia, nudności, wymioty, biegunka; ból i zawroty głowy, napady drgawkopodobne, omdlenia, kłucie w kończynach z uczuciem gorąca; wysypka skórna, pokrzywka; ciężkie reakcje alergiczne; niedociśnienie, zaburzenia równowagi ortostatycznej (hipotonia ortostatyczna, przyspieszenie tętna) po podaniu dużych dawek, uderzenia krwi do twarzy z towarzyszącym uczuciem gorąca; zaburzenia snu. U pacjentów z niewydolnością nerek lub w wyniku przedawkowania mogą wystąpić zaburzenia układu nerwowego oraz układu sercowo-naczyniowego (drgawki, stan drgawkowy, mioklonie, tachykardia zatokowa, niedociśnienie, ciężkie komorowe zaburzenia rytmu, zaburzenia przewodzenia śródkomorowego, zatrzymanie krążenia.

Buvasodil - interakcje

Leki rozszerzające naczynia krwionośne, blokujące kanał wapniowy i inne leki zmniejszające ciśnienie tętnicze oraz alkohol nasilają działanie buflomedylu z możliwością wystąpienia hipotensji; należy zachować ostrożność podczas leczenia skojarzonego.

Buvasodil - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 450-600 mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych. Nie stosować dawek większych niż 600 mg na dobę. Osoby z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby: 450 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych. Osoby z zaburzeniami czynności nerek: przy klirensie kreatyniny 30-80 ml/min należy zmniejszyć dawkę o połowę oraz dawka dobowa nie może przekraczać 300 mg. Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Tabletki należy przyjmować w trakcie lub bezpośrednio po posiłku, popijając niewielką ilością płynu. W przypadku dawkowania 2 razy na dobę należy zachować co najmniej 10 h przerwę między kolejnymi dawkami.

Buvasodil - uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie należy oznaczyć stężenie kreatyniny w surowicy oraz obliczyć klirens kreatyniny, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku i z niską masą ciała. Preparat zmniejsza sprawność psychofizyczną, szczególnie w początkowym okresie leczenia, stąd należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex
<-- popup -->