Cardiamidum

Spis treści

Cardiamidum - Skład

1 ml roztworu (ok. 20 kropli) zawiera 250 mg niketamidu.

Cardiamidum - Działanie

Dietyloamid kwasu nikotynowego pobudzający układ oddechowy i OUN. Działa obwodowo i ośrodkowo na wszystkich poziomach układu nerwowego: pobudza rdzeń kręgowy, rdzeń przedłużony i korę mózgową. Pobudzenie jest wynikiem zmniejszenia progu pobudliwości w ośrodkowym układzie nerwowym. Niketamid bezpośrednio pobudza ośrodek oddechowy przez zmniejszenie progu pobudliwości komórek nerwowych. Działa również odruchowo poprzez pobudzenie <i>sinus carotlcus</i> powodując zwiększenie amplitudy i częstości oddechów, zwłaszcza w stanach zahamowania. Działając poprzez ośrodek naczynioruchowy, czego efektem jest przemieszczanie się krwi w układzie krążenia, niketamid zwiększa dopływ krwi od serca oraz jego objętość minutową, zwiększa ciśnienie krwi i przyspiesza akcję serca. Rozszerza naczynia w mózgu i skórze oraz naczynia wieńcowe. W większych dawkach działa nieznacznie pobudzająco na korę mózgową. Szybko wchłania się po podaniu doustnym. Okres półtrwania jest krótki. Działanie leku utrzymuje się przez 15-60 min. Metabolizm zachodzi w wątrobie, a wydalanie przez nerki.

Reklama

Cardiamidum - Wskazania

Pomocniczo w stanach przewlekłego osłabienia i zmęczenia.

Cardiamidum - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Tachykardia i ciężkie zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, niestabilna dusznica bolesna, padaczka. Dzieci w wieku poniżej 12 lat. Ciąża.

Cardiamidum - Ostrzeżenia

U pacjentów z porfirią preparat może wywołać ostre napady choroby. Ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli ostrożnie stosować u pacjentów z ciężką astmą oskrzelową. Ostrożnie stosować u pacjentów z nadczynnością tarczycy.

Cardiamidum - Ciąża

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie należy stosować leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Cardiamidum - Efekty uboczne

Częstość nieznana: przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, drgawki (rzadko o charakterze toniczno-klonicznym), pobudzenie psychoruchowe, nudności, wymioty, wzmożona potliwość, drżenie mięśniowe, sztywność mięśni, uczucie gorąca, zwiększenie temperatury ciała, świąd skóry, (zwłaszcza nosa), kaszel, kichanie, zaczerwienienie skóry, niepokój.

Cardiamidum - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 20-40 kropli 3 razy na dobę. Młodzież (12-18 lat): 20-40 kropli jednorazowo, raz na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 120 kropli (1,5 g niketamidu). <u>Sposób podania.</u> Krople należy podawać w niewielkiej ilości wody.

Cardiamidum - Uwagi

Lek zwykle nie zaburza sprawności psychomotorycznej oraz nie obniża zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex
<-- popup -->