Znajdź lek

Cardiamidum

Spis treści

Działanie

Dietyloamid kwasu nikotynowego pobudzający układ oddechowy i OUN. Działa obwodowo i ośrodkowo na wszystkich poziomach układu nerwowego: pobudza rdzeń kręgowy, rdzeń przedłużony i korę mózgową. Pobudzenie jest wynikiem zmniejszenia progu pobudliwości w ośrodkowym układzie nerwowym. Niketamid bezpośrednio pobudza ośrodek oddechowy przez zmniejszenie progu pobudliwości komórek nerwowych. Działa również odruchowo poprzez pobudzenie sinus carotlcus powodując zwiększenie amplitudy i częstości oddechów, zwłaszcza w stanach zahamowania. Działając poprzez ośrodek naczynioruchowy, czego efektem jest przemieszczanie się krwi w układzie krążenia, niketamid zwiększa dopływ krwi od serca oraz jego objętość minutową, zwiększa ciśnienie krwi i przyspiesza akcję serca. Rozszerza naczynia w mózgu i skórze oraz naczynia wieńcowe. W większych dawkach działa nieznacznie pobudzająco na korę mózgową. Szybko wchłania się po podaniu doustnym. Okres półtrwania jest krótki. Działanie leku utrzymuje się przez 15-60 min. Metabolizm zachodzi w wątrobie, a wydalanie przez nerki.

Wskazania

Pomocniczo w stanach przewlekłego osłabienia i zmęczenia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Tachykardia i ciężkie zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, niestabilna dusznica bolesna, padaczka. Dzieci w wieku poniżej 12 lat. Ciąża.