Znajdź lek

Cefalgin

Spis treści

Działanie

Preparat złożony o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Mechanizm działania paracetamolu polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn w o.u.n. Działanie przeciwgorączkowe przypisuje się wpływowi na ośrodki regulujące w podwzgórzu. Propyfenazon hamuje aktywność obwodowej cyklooksygenazy, zmniejszając syntezę prostaglandyn. Działa głównie przeciwgorączkowo. Jest skuteczny w bólach związanych ze skurczem mięśni gładkich. Kofeina działa łagodnie stymulująco na o.u.n. Zwęża naczynia krwionośne mózgu, zmniejszając przepływ wewnątrzczaszkowy. W połączeniu z paracetamolem zwiększa jego skuteczność w zwalczaniu nie migrenowych bólów głowy. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe propyfenazonu. Paracetamol po podaniu doustnym wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego osiągając maksymalne stężenie w czasie 0,5-2 h. W niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie na drodze sprzęgania z kwasem glikuronowym i siarkowym. Wydalanie odbywa się przez nerki. Z moczem wydalany jest w około 95% w postaci metabolitów, a około 5% w postaci niezmienionej. Biologiczny T0,5 wynosi 1-3 h i może wydłużyć się u pacjentów ze chorobami wątroby lub po przedawkowaniu. Propyfenazon po podaniu doustnym wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego osiągając maksymalne stężenie po ok. 30 min. Z białkami krwi łączy się w ok. 10%. Metabolizowany jest w wątrobie. Powstałe metabolity po sprzęgnięciu z kwasem glukuronowym są wydalane z moczem, ok. 1% dawki wydalane jest w postaci niezmienionej. Biologiczny T0,5 w fazie eliminacji wynosi 2,1-2,4 h. Kofeina po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego osiągając maksymalne stężenie w osoczu po 1-1,5 h. W 17% wiąże się z białkami surowicy. Szybko przenika do tkanek i narządów. Metabolizowana jest w wątrobie, ulegając demetylacji do paraksantyny, teobrominy i teofiliny. Metabolity wydalane są z moczem, tylko 1-2 % dawki wydalana jest w postaci niezmienionej. Biologiczny T0,5 wynosi 3-7 h.

Wskazania

Bóle o słabym lub umiarkowanym nasileniu: migrenowe bóle głowy, bóle zębów, bóle miesiączkowe, nerwobóle. Gorączka.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol, kofeinę lub kwas acetylosalicylowy, pirazolony lub pochodne tych związków (fenazon, propyfenazon, aminofenazon, fenylobutazon, metamizol) lub którykolwiek składnik leku. Ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek. Zmiany w obrazie krwi obwodowej jak niedokrwistość, leukopenia, agranulocytoza. Wrodzony niedobór G-6-PD. Nadciśnienie tętnicze. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy. Ostra porfiria wątrobowa. Choroba alkoholowa.