Znajdź lek

Celoftal Surgical

Działanie

Preparat wiskoelastyczny do stosowania wewnątrzgałkowego. Jest chemicznie obojętnym polimerem złożonym z monomerów glukozy, który okazał się nieszkodliwy dla tkanek oka. Zastosowany w trakcie zabiegów chirurgicznych w obrębie przedniego odcinka gałki ocznej chroni śródbłonek przed ewentualnym uszkodzeniem. Odpowiednia gęstość zapewnia łatwość separacji i przemieszczenia tkanek oka. Może być łatwo usunięty po zabiegu, co zmniejsza ryzyko bloku utkania beleczkowatego i wzrostu ciśnienia śródgałkowego.

Wskazania

Chirurgia przedniego odcinka oka lub zabiegi, w których istnieje ryzyko uszkodzenia śródbłonka rogówki (przemieszczenie rogówki, usuwanie zaćmy, implantacja soczewek, zabiegi przeciwjaskrowe, urazy perforujące).

Działania niepożądane

Może wystąpić przejściowy wzrost ciśnienia śródgałkowego (w celu zmniejszenia ryzyka zaleca się dokładne wypłukanie preparatu pod koniec zabiegu). Podczas zabiegu obserwowano przypadki zapalenia i obrzęku rogówki.

Dawkowanie

W ekstrakcji zaćmy, po której następuje wszczepienie soczewek wewnątrzgałkowych, należy powoli i ostrożnie umieścić w przedniej komorze oka wystarczającą ilość preparatu przy użyciu kaniuli dołączonej do każdego opakowania. Materiały chirurgiczne i soczewki wewnątrzgałkowe mogą być pokryte warstwą tego preparatu przed zabiegiem implantacji. Przy wykonywaniu trabekulektomii, w celu rekonstrukcji przedniej komory, preparat należy podawać powoli i bardzo ostrożnie poprzez boczne nakłucie rogówki. Przed podszyciem przeszczepionej rogówki preparat należy podać do przedniej komory w celu jej odtworzenia w trakcie zabiegu chirurgicznego. We wszystkich przypadkach, jeśli jest to konieczne, można podawać dodatkowe ilości preparatu w celu uzupełnienia objętości komory.

Uwagi

Igła i kaniula Rycrofta dołączone do preparatu zostały zaprojektowane do jednorazowego użycia - po zabiegu należy je wyrzucić.

Pharmindex