Ceramic Repair

Reklama

Działanie

Zestaw materiałów służący do naprawy uszkodzonych koron i mostów. Naprawy wykonywane są w jamie ustnej pacjenta. W skład zestawu wchodzi Monopaque - światłoutwardzalny, maskujący materiał do pokrywania odsłoniętej powierzchni metalu; Monobond-S - jednoskładnikowy silan, ułatwiający połączenie pomiędzy materiałem ceramicznym lub ceromerowym i materiałem złożonym; Heliobond - światłoutwardzalny materiał łączący; Tetric Ceram - światłoutwardzalny, mikrohybrydowy materiał złożony; Total Etch - 37% kwas fosforowy w postaci żelu, przeznaczony do oczyszczenia powierzchni materiału ceramicznego, złożonego oraz powierzchni metalu.

Wskazania

Naprawa w jamie ustnej pacjenta: uszkodzonych, stałych uzupełnień protetycznych licowanych materiałem ceramicznym, ceromerowym lub złożonym; uszkodzonych uzupełnień protetycznych jednolicie ceramicznych (np. IPS Empress 2) lub stałych uzupełnień protetycznych z materiałów ceromerowych (Targis/Vectris); uszkodzonych wkładów z materiałów ceramicznych i złożonych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiałów.

Reklama

Uwagi

Strzykawki oraz butelkę należy zamykać natychmiast po użyciu, gdyż kontakt ze światłem powoduje przedwczesną polimeryzację materiału.

Pharmindex