Cerasorb Paro

Reklama

Działanie

Syntetyczny materiał kościotwórczy. Całkowicie sterylny - czysty fazowo β-fosforan trójwapniowy. Nie zawiera żadnych składników pochodzenia ludzkiego ani zwierzęcego, a co za tym idzie brak ryzyka infekcji, którego nie da się wykluczyć w przypadku stosowania kości naturalnej (HIV, żółtaczka, choroba wściekłych krów). Dzięki nieregularnym kształtom granulki materiału mogą łaczyć się ze sobą i tworzyć wiązania z łożem ubytku. Pozwala to na uzyskanie znakomitej stabilizacji mechanicznej oraz zapobiega nadmiernej ruchomości zębów. Rozmiar ziaren granulatu oraz jego porowatość (20±5 Vol. %) gwarantują optymalne tempo resorpcji (15-18 mies.), stosownie do wskazań. Możliwe jest więc unikniecie przypadkowej, przedwczesnej resorpcji. W celu uzyskania optymalnego efektu terapeutycznego zaleca się zmieszanie lub nasączenie granulatu przed jego zaaplikowaniem krwią pacjnta z rejonu ubytku.

Wskazania

Wypełnianie i/lub rekonstrukcja niezainfekowanych ubytków kostnych w obrębie przyzębia. Wypełnianie pojedynczych lub rozgałęzionych kieszonek kostnych. Wypełnianie bi- i trifurkacji korzeni zębów.

Przeciwwskazania

Mat. nie powinien być stosowany w chorobach, w których zaburzone są procesy gojenia np.: zaburzenia przemiany materii, ciężka nie wyrównana lub trudno wyrównywalna cukrzyca, w trakcie terapii choroby nowotworowej, przy leczeniu kortykosterydami w dużych dawkach, w przypadku osteoporozy.

Dawkowanie

Według wskazań producenta.

Reklama

Uwagi

Materiał sterylny, opakowanie przeznaczone jest do jednorazowego użytku i nie nadaje się do ponownej sterylizacji. Stosowanie mat. powinno odbyć się w aseptycznych warunkach. Nie stosować po upływie daty ważności.

Pharmindex